Antalet inrapporterade misstänkta biverkningar från personer som tagit vaccin mot covid-19 stiger kraftigt. Över 50 000 rapporter om biverkningar har inkommit, varav många betraktas som allvarliga. Över 250 svenskar har dött med misstänkt koppling till vaccinet. Det visar Läkemedelsverkets senaste statistik.

I takt med att massvaccinationsprogrammet fortsätter i oförminskad takt har antalet anmälda biverkningar och skador med misstänkt koppling till de aktuella vaccinen skenat. Samtidigt går utredningsarbetet mycket långsamt, särskilt kring de allvarligare vaccinskadorna.

Trots att inte ens en tiondel av alla inrapporterade biverkningar hunnit utredas och över 250 svenskar redan har dött med misstänkt koppling till de nödgodkända vaccinerna har inga diskussioner förts om att avbryta programmet.

Intensiva propagandakampanjer har lett till att en stor andel av den svenska befolkningen redan hunnit tagit åtminstone en dos av någon form av