I kölvattnet av mässlingsutbrott höjs röster för obligatorisk vaccinering. Risken är att irrationell rädsla tvingar fram en ny rättsordning som bryter med grundläggande rättigheter. Valet att låta sig vaccineras är en medicinsk fråga där det fulla ansvaret vilar hos den enskilda individen.

Grundläggande rättigheter är mycket långtgående, ett kvitto på hur långt mänskligheten kommit i sin utveckling. Lagen om Kroppslig integritet och rörelsefrihet i Regeringsformen 6 § lyder:

”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Obligatoriska krav på medicinering är därmed en icke-fråga.

Som bevekelsegrund för obligatorisk vaccinering anges skydd för befolkningen. Men den logiken går att vända på. Sanningen är att det inte finns några studier som garanterar vacciners säkerhet och effektivitet till hundra procent. Man må tycka det är långsökt men vi kan inte utesluta ett samband mellan vacciner och olika sjukdomar som plågar samhället. Eventuell påverkan på människans immunsystem vet vi också väldigt lite om.

Myndigheter slår ifrån sig och menar att det inte finns något samband, men studier som ligger till grund för nuvarande vaccinpolicy är mest av epidemiologisk natur. Flera studier ger stöd för en koppling, studier som tyvärr ignoreras. Av helt avgörande betydelse är att det saknas kliniska studier på barn som drabbats av skador efter bedömning av expertis eller vittnesmål från föräldrar.

En annan viktig aspekt är kravet på prioritetsordning bland vaccinproducenter, något som är svårt att kontrollera utan transparens. Finns flera väldokumenterade fall där pengar, prestige, affärsintressen och annat kommit före människors hälsa.

Marcia Angell tidigare chefredaktör för New England Journal of Medicine hävdar att man inte längre kan lita på mycket av den forskning som publicerats. Etablerade studier som ligger till grund för myndigheters positiva syn på vaccinering skulle mycket väl kunna vara tillrättalagda eller rent av fejkade.

Läs mer på tv-helse.se