Planer i Italien på att hindra unga som inte är vaccinerade att få jobb inom polis, brandkår och ta del av Erasmus

0
539
vaccin

Italienare mellan 20-30 år som vill jobba inom polis, brandkår eller ta del av Erasmus för studier kan tvingas vaccinera sig mot mässling. Oroande nog tycks det finnas sådana planer trots att det bryter mot grundläggande rättigheter och att allt mer fakta talar emot vaccinering.

palbergstrom.com