Ny data visar att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller hel missbildad arvsmassa från foster

DNA

Italienska gruppen Corvelva arbetar för valfrihet när det gäller vacciner och granskar innehåll i dessa. Man har bland annat analyserat cellinjen MRC 5 och vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MMRV) av GlaxoSmithKline. Man har funnit rester av DNA med vilket man kunnat slå fast att:

  • det var ett manligt foster
  • det innehåller en individs fullständiga genom, arvsmassa
  • arvsmassan hos denna individ var/är missbildad, ej hos en frisk individ
  • det kan ge upphov till tumörer

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here