Ny data visar att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller hel missbildad arvsmassa från foster

DNA databas vaccin mot covid19

Italienska gruppen Corvelva arbetar för valfrihet när det gäller vacciner och granskar innehåll i dessa. Man har bland annat analyserat cellinjen MRC 5 och vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MMRV) av GlaxoSmithKline. Man har funnit rester av DNA med vilket man kunnat slå fast att:

  • det var ett manligt foster
  • det innehåller en individs fullständiga genom, arvsmassa
  • arvsmassan hos denna individ var/är missbildad, ej hos en frisk individ
  • det kan ge upphov till tumörer

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here