Att politikerna planerar för massvaccinationer innebär inte att svenskarna ska kunna återgå till vardagen och leva som vanligt, menar Elisabeth Backteman, chef för regeringskansliets krisarbete. Istället uppmanar hon svenskarna att förbereda sig för att ”leva med viruset” under hela 2021 och att regeringens nedlåsning av samhället kommer att fortsätta.

I mainstreammedias aggressiva propagandakampanj har massvaccinationer under lång tid lyfts fram som någonting positivt och en ”räddning” på coronakrisen. Regeringskansliets samordnare Elisabeth Backteman lyfter nu istället ett finger och menar att svenskarna ingalunda ska förvänta sig att återgå till sitt vanliga liv “bara för att vi får ett vaccin”. Istället kungör hon att regeringen redan nu planerar för att regeringens repressiva politik mot befolkningen ska hållas fast under hela 2021 och fram till våren 2022 i olika former.

– Pandemin kommer inte att försvinna bara för att vi får ett vaccin. Vi tar höjd för att fortsätta jobba med olika typer av olika åtgärder, deklarerar Backteman som också är statssekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg (S).

Läs mer på nyadagbladet.se, Regeringens plan: Nedlåsning av samhället ska fortsätta