Riksdagen avslår motionen om vaccintvång

vaccin CDC cancerframkallande Medveten mamma DNA i vacciner vaccinskador

Riksdagen avslår motionen om vaccintvång av moderaten Ulrika Karlsson. Förslaget borde inte ens vara lagt eftersom det strider mot grundläggande rättigheter. Tyvärr handlar detta mer om rationella skäl, att vi redan har god vaccinationsgrad varför tvång inte behövs. Ett annat skäl ska vara att det ”redan pågår arbete”. Frågan är vad det betyder när det kommer till vaccintvång.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017/18 om folkhälsofrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om suicidprevention, smittskydd, vaccinationer och hälsoundersökningar av asylsökande.

Vad hade hänt om vaccinationsgraden varit låg?

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here