Risker med paracetamol – Kan ge leverskador, astma och magsår

paracetamol Febernedsättande

Användningen av läkemedel som innehåller paracetamol kan under en längre period ge allt från inga biverkningar, till dödliga biverkningar. Mer exakt kan ämnet ge leverskador, magsår och astma, visar studier och observationer. Dessa risker med paracetamol bör inte underskattas.

Paracetamol är ingrediensen i Paracet [liknar Alvedon] och det läkemedel som oftast förknippas med leverskador. Läkemedelsutlöst leversjukdom står bakom 2-5% av alla fall av gulsot, 10% av alla sjukhusvistelser på grund av diagnosen akut hepatit och 10% av alla fall av akut leversvikt.

Läs mer på tv-helse.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here