Ansvariga myndigheter informerar inte om immunförsvarets roll för att göra oss mer motståndskraftiga mot virusinfektioner som exempelvis coronavirus, trots att det är bevisat att ett bra immunförsvar är vår bästa bundsförvant för att hantera en infektionssjukdom som t.ex. att skapa ett skydd mot coronavirus, även om vi redan blivit smittade.

I länder som Kina och Sydkorea rapporteras att man på sjukhusen behandlar Corona-viruspatienter med intravenöst och oralt C vitamin och D-vitamin. Det är synnerligen intressant men det är inte heller något man vill tala om (se referenser) och på vissa sajter vill man mörka denna information, som om det vore farligt att låta människor få för sig att vitaminer kan ha en positiv inverkan på vår motståndskraft.

Som de flesta idag vet angriper Coronavirus det respiratoriska systemet och försämrar vår andningsförmåga, det mest fundamentala för att hålla oss vid liv.

De som löper större risk att viruset komplicerar deras sjukdomsförlopp är människor med nedsatt lungkapacitet och försvagat immunförsvar.

Det bästa sättet att minska risken att bli smittad, undvika komplikationer eller dödsfall, är ett förstärkt immunförsvar. I hela debatten om hur man ska handskas med coronaviruset lyfts immunitet fram som huvudaktören, men det förekommer ingen information om vad du själv kan göra för att förbättra ditt försvar.

Det råder ingen tvekan om att smittan nu sprider sig stort i Europa och det är försent att förhindra detta, men möjligtvis kan vi försena en alltför hög topp av antalet insjuknande genom att isolera de som är mest utsatta, snarast möjligt. Man har olika strategier i olika länder men en är gemensam, förhindra att sjukvården kollapsar och att man i ett sådant läge tvingas välja vilka man måste låta dö p.g.a. att man inte har tillräckliga resurser.

Mot bakgrund av att vissa grupper befinner sig i en större farozon frågar sig säkert många: Finns det något allmänheten kan göra för att försöka skydda sig själv?

  • Först och främst, reducera kontakten med andra människor och håll avstånd,
  • tvätta händerna eftersom alla kan vara smittbärare (även om de inte uppvisar symtom).
  • Kan man åka ut till ett landställe är det en bra ide för att undvika att umgås i tätbefolkade områden.
  • Än finns inget vaccin och inte heller erkänd medicin för att behandla coronaviruset, men du kan stärka ditt immunförsvar.

Läs mer på tv-helse.se, Så här kan du bygga upp ett skydd mot coronavirus

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här