Under förra veckan meddelade regeringen att coronarestriktionerna tas bort i fem separata steg med start den 1 juni. Även om femstegsprogrammet vittnar om en potentiellt kraftigt minskad repression finns dock inga garantier för om och när de sista restriktionerna faktiskt kommer att lyftas och landet kan öppna upp.

Det första steget som träder i kraft den 1 juni innebär nya maxgränser vad gäller deltagarantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus. Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats”, skriver man i ett pressmeddelande.

I korthet innebär det bland annat att publikgränserna höjs för evenemang, sport- och kulturevent och att exempelvis Liseberg och Gröna Lund får ta in en besökare per 20 kvadratmeter. Barn kan också genomföra sommarläger och andra aktiviteter i grupp och på marknader och loppmarknader så får fler än åtta personer vara på plats samtidigt.

Steg 2 ska enligt regeringen träda i kraft den 1 juli och fokuserar också på ”höjda deltagartak” för såväl privata som allmänna sammankomster och tillställningar.

När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort”, skriver man.

Vid steg två ska också umgängesrekommendationerna om att enbart vara med den allra närmaste familjen tas bort, men man förtydligar att det även fortsättningsvis är bäst att ”ses utomhus”.

Vidare menar man att man kommer ”lätta upp” råd till föreningar och organisationer om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor via distans – så länge arrangörerna kan garantera att det inte är någon trängsel.

Steg 3 påstås bli aktuellt den 15 juli och fokuserar på kollektivtrafik och begränsningar per person och kvadratmeter inom- och utomhus. Bland annat tas rekommendationerna om masker i kollektivtrafiken bort och passagerarbegränsningar för ”långväga kollektivtrafik” med buss och tåg försvinner.

Man planerar även att ta bort reglerna för hur hur många kvadratmeter varje person ska ha i såväl inomhus – som utomhusmiljöer – men betonar att trängsel fortsättningsvis ska undvikas.

Läs mer på nyadagbladet.se, Så ska Sverige “öppna upp”