Nationerna stiftades 1648 i och med westfaliska freden, därur kommer också internationella relationer att födas. Inter betyder emellan. Alltså fanns ej mellan-nationer några relationer då inga nationer heller före westfaliska freden fanns.

Syftet med denna inter-nationella överenskommelse att ej angripa varandra var att kunna stävja strider emellan kungahusen och låta var kung styra sitt folk (sitt folk som en ägodel, ja) i fred då det 30-åriga kriget just tagit slut. Dessa folk kallades för medborgare, vilket kommer från med-burskap, alltså medvilligt burskap (slavar med andra ord).

De globala intressen som fanns, alltså bankmän, handelsmän och dylika, de rörde sig ännu fritt emellan nationerna. De hänvisade sin rörelsefrihet till de universella lagarna, då de var blott människor och inte statens ägodelar. De var så kallade fria män. Efternamn liksom Freeman, Friedman, Fridborn, Fredman, och dylika kommer härur. Liksom Carl Bildt är en friherre och varje monark erhåller immunitet mot nationella lagar då detta burskap innebär rättigheter och skyldigheter (inga friheter) så gavs fria människor friheten att röra sig vart de än ville. Inga påhittade gränser kunde hålla dem fångna inom en nations jurisdiktion. De rörde sig fritt, såsom in och ut ur matrix, något som inte medborgaren kunde.

Genom att medborgaren identifierade sig som en juridisk person (inom kungens jurisdiktion) så identifierade han sig som en ägodel av staten som skapat den juridiska personen, en stråman, eller fågelskrämma som det också kallats.

De universella lagarna innebär att ingen får inskränka, med sina friheter, någon annans friheter. Universallagen innebär alltså att ingen får fängsla någon annan individ.

Däremot får regenten fulla rättigheter över de juridiska personerna. De kan alltså dömas till döden eller vilken bestraffning som helst då det är regentens egenskapade egendom. Det svåra för regenten var att få fria människor att identifierar sig som en juridisk person istället för att identifiera sig själv som en människa. Genom att locka med rättigheter (såsom gratis sjukvård) så kunde människor lockas till medborgarskap och alltså få människan att identifiera sig med den juridiska personen som tillåter regenten att bestraffa människan som tar straffet i den juridiska personens ställe.

hq

Detta slaveri som uppstår på ett högst manipulativt sätt kan inget annat än kallas ett mentalt slaveri då människor idag ärver sitt medborgarskap – sitt med-burskap – av sina föräldrar.

Att ordningsmakten som arbetar under regenten enbart har sitt våldsmonopol över regentens jurisdiktioner är också skälet till varför polismän först frågar om körkort/ID innan det att de gör något annat vid ett ingripande (exempelvis då de stoppat ett fordon vid en poliskontroll). De har rätt att utöva makt över juridiska personer, inte mot utom-nationella juridiska personer, såsom diplomater eller friherrar, eller statschefer.

modern slav 2

Dessa juridiska personer är registrerade. Detta ord, som helst vanliga människor inte skall lära sig att förstå, kommer från de två latinska orden regis och stratum. Regis = Regent (härskare), Stratum = Stratifikation (nivå).

Att låta registrera juridiska personer innebär att man ställer dem i samhällsskick, alltså stratifikationer (nivåer) gentemot en allsmäktig regent (som står över lagen och därför inte kan gripas av polis; se vår kung t ex).

Motsvarigheten till medborgare är suveräna människor. Suvra Regis. Kort och gott betyder det över/utanför regentens makt. Suvra, som i supra, och regis, som i regent. Suverän betyder med andra ord ”inte slav”.

Det här är orsaken till varför en regent som abdikerade blev statslös. Regenten befann sig utanför jurisdiktionen (över samhällsstratifikationerna) och Drottning Kristina som abdikerade ligger t ex begravd i Rom och var inte svensk medborgare vid sin död.

Allt det här, med nationalism, samhällssystem och banker, är kort och gott något som kallas för human farming. Det syftar till att slavar skall generera pengar genom sitt arbete åt regenter. Vanliga medborgare är inte tänkta att någonsin kunna bli regenter av denna typ då regenten ärver sin status genom blod, och de kan heller inte bli fria människor genom att kämpa för sina rättigheter. Rättigheter och skyldigheter är begrepp som tillhör juridiska personer. Frihet tillhör riktiga människor.