Michael Zazzios föredrag vid NHF Swedens 60-årsjubileum

0
1597

Michael Zazzio berättar om sina behandlingsresultat inom audiologin och om ointresset han möter från sjukvården och myndigheter att hjälpa sjuka människor trots att det finns alternativ.

Canal 2nd Opinion