Storbanken Morgan Stanley låter meddela att såväl anställda som besökare i bankens New York-kontor ska kunna bevisa att de är fullt vaccinerade senast den 12 juli – annars är de inte längre välkomna att vistas i lokalerna.

Financial Times har gått igenom ett internt utskick från bankens ledning där det framgår att såväl heltidsanställda och deltidsanställda som konsulter, klienter och besökare måste kunna visa att de har tagit något av de kontroversiella coronavaccinen för att få vistas i bankbyggnaderna.

Vidare ska samtliga av bankens anställda i hela USA redovisa sin vaccinationsstatus via ett ”internt verktyg” från och med den 1 juli.

Läs mer på nyadagbladet.se, Storbanken kräver att anställda och besökare vaccinerar sig