En ny svensk studie har publicerats som preprint till The Lancet, baserat på svenska data. 1 684 958 personer ingick, inklusive ovaccinerad kontrollgrupp. I studien följde man personerna från maj 2021 till oktober 2021 för att se hur många som smittades av covid-19, hur många som fick symtom och hur många som blev så allvarligt sjuka att de lades in på sjukhus, samt hur många som avled.

Efter nio månader hade Pfizers vaccin ingen som helst effekt vad det gäller att skydd mot symtomatisk covid. Efter sex månader kunde man inte skilja de vaccinerade från kontrollgruppen vad det gäller den mest statistisk relevanta faktorn, nämligen allvarlig sjukdom (som kräver inläggning på sjukhus) och dödsfall.

Den svenske läkaren Sebastian Rushworth skriver i en ny artikel på sin blogg om studien och  de avslöjande resultaten.  En slutsats Rushworth drar är att det är omöjligt att vaccinera oss ut ur denna pandemi – det är bara naturlig immunitet som kan göra det, precis som vad som skett med tidigare luftvägsinfektioner. Han tycker också det är absurt att ge boosters var fjärde månad för en sjukdom som för de flesta bara inte är mycket mer än en förkylning.

Svensk studie om hur vaccinernas effekt snabbt avtar och försvinner