Strålsäkerhetsmyndigheten SSM hanterar inte frågan om mobiltelefoniriskerna enligt kravet på opartiskhet. SSM anlitar jäviga experter som försvarar ett föråldrat gränsvärde av stor ekonomisk betydelse för industrin. Myndighetens hantering av frågan måste snarast utsättas för granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM höll nyligen ett seminarium i Stockholm där myndighetens påstått ”oberoende” experter skulle informera om vad den senaste forskningen visat om risker med mobiltelefoni. De är emellertid långt ifrån oberoende. En majoritet är nu liksom de senaste åtta åren medlemmar av den kontroversiella organisationen ICNIRP. De flesta får dessutom forskningsmedel från mobilindustrin, i vissa fall betydande belopp. SSM bojkottar alla de vetenskapsmän som anser att det finns risker med mobiltelefonin. Myndigheten struntar därmed i sin skyldighet enligt regeringsformen att förhålla sig objektiv och opartisk. ICNIRP ligger bakom gällande gränsvärden för mobiltelefonin som mobilindustrin anpassat sin teknik till. Den dag en hälsorisk med mobiltelefonin blir allmänt erkänd, kommer det viktiga gränsvärdet att falla. Faller gränsvärdet drabbas industrin hårt: Det medför ökade kostnader, minskad användning och omsättning samt ökar risken för kostsamma skadeståndsprocesser. Det är helt enkelt av oerhörd betydelse för industrin: En omsättning på 3 biljoner dollar årligen ligger i vågskålen när riskerna utvärderas.

Mobilindustrin och ICNIRP-experterna har ett gemensamt intresse av att förneka mobilstrålningens hälsorisker, vilket det finns många exempel på. ICNIRP:s medlemmar avfärdar år efter år alla forskningsresultat som pekar på risker under det egna gränsvärdet. ICNIRP-experterna dominerar expertgrupper inte bara i Sverige utan även inom EU och WHO. Gränsvärdet är hårt kritiserat för att vara föråldrat och inte inte anpassat till den omfattande användningen och passiva strålningsexponeringen i dag. Det skyddar uttryckligen enbart mot omedelbara effekter av mycket kort tids exponering (6 minuter) och utesluter långtidseffekter, exempelvis cancer.

Expertgruppen på SSM inrättades i juni 2002 av SSM:s dåvarande generaldirektör Lars-Erik Holm, som nu är generaldirektör för Socialstyrelsen, någon månad innan forskaren Lennart Hardell väntades presentera rön om att mobiltelefonanvändning ökade risken för hjärntumörer. Samtidigt pågick en uppmärksammad process i USA där neurologen Christoffer Newman, som skyllde sin hjärntumör på mobilen, krävde mobilinudstrin på 800 miljoner US dollar. Lennart Hardells resultat skulle kunna få en avgörande betydelse för frågan om riskerna med mobiltelefonerna och för liknande processer i domstolar i framtiden.

Åren har gått och varje år har den ICNIRP-dominerade expertgruppen lämnat sin rapport där Hardells och all annan forskning som visar hälsorisker med mobiltelefonin avfärdats. Vissa medlemmar i gruppen har slutat, men de har genast ersatts av andra ICNIRP-experter. Gruppen leds fortfarande liksom år 2002 av Anders Ahlbom som fastställt ICNIRP:s gränsvärde och sekreterare är fortfarande ICNIRP-medlemmen Maria Feychting. Båda deltog i den stora internationella studien, till stor del finansierad av mobilindustrin, om risk för hjärntumörer av mobiltelefonanvändning som till slut presenterades i våras. Forskarna hade då bråkat i fyra år om hur de för mobilindustrin avgörande resultaten skulle presenteras. ICNIRP- falangen vann kampen om den officiella slutsatsen: Ingen risk för hjärntumör. De förhöjda risker som observerats för dagens normalanvändare avfärdades. De mest alarmerande analyserna, där förhöjda risker sågs med ökad användning och ökad latenstid så kallade dos-respons-kurvor, förpassades till en bilaga. Maria Feychting presenterade på nytt slutsatserna på SSM:s seminarium. Liksom i maj hävdade hon att de ökade riskerna inte kunde tas på allvar, eftersom det inte fanns någon tydlig dos-respons-kurva. Feychting visade en platt linje, som representerade en minskad risk för hjärntumör: – Vi såg ingen ökad risk i de nio första exponeringskategorierna, risken sågs först i den mest extrema användarkategorin, förklarade Feychting. Den förhöjda risken menade hon berodde på rapporteringsfel. Hon ansåg att det inte är troligt att någon av de som fått hjärntumör skulle använt mobilen mer än 1 timma om dagen.

Det Maria Feychting inte förklarade var att de nio första exponeringskategorierna representerade en så låg exponering, om vi slår ut det på tio års användning, att ingen ökad risk kunde förväntas. De första sju kategorierna hade endast använt mobilen i 0,1 till 6 minuter per dag. Att liksom Feychting kalla normalanvändning för ”extrem” och i stället extremt låg användning för ”normal” är ett bakvänt språkbruk. Vissa skulle kalla det manipulation.

Det är intressant att ställa Feychtings argument i relation till ett domstolsutslag i Italien 2009. Domstolen konstaterade att en man som använt mobiltelefon och trådlös telefon fått tumören på grund av den intensiva användningen. Den italienska domstolen baserade inte beslutet på tyckande