Svenska pojkar som under tidig graviditet exponeras för så kallade ftalater störs i sin könsutveckling – det vill säga får ett förkortat avstånd mellan anus och könsorganet, så kallat anogenitalt avstånd (AGD). Det visar ny forskning.
– Vi bedömer detta som ett mycket oroande fynd, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för studien.

Den svenska studien är den första som har undersökt exponering för ftalaten DiNP under graviditeten. Resultatet visar på ett samband med ett kortare AGD, anogenitalt avstånd hos svenska pojkar vid 21 månaders ålder.

Ftalater används bland annat som mjukgörare i PVC-plast men också i en lång rad andra vanliga konsumtionsprodukter, vilket innebär att alla är exponerade hela tiden.

Fynden väcker oro eftersom tidigare djurförsök har kopplat DiNP-exponering under graviditeten till kortare AGD hos avkomma och studier på människor har visat att ett kortare AGD är kopplat till såväl skador på könsorgan hos nyfödda pojkar som till försämrad reproduktionsförmåga och lägre testosteronhalt hos vuxna män.

Nya data visar också att DiNP är en av de vanligaste mjukgörarna i PVC-plast i Sverige och att DiNP-nivåerna hos gravida kvinnor ökar i hela världen eftersom DiNP ersätter DEHP i mjukgjord plast.

Vissa ftalater har tidigare visat sig ha hormonstörande egenskaper med risk för påverkan på reproduktionssystemet. På grund av sådana hälsorisker har DEHP, di-etylhexylftalat, börjat fasas ut och i många fall ersatts av DiNP, di-isononylftalat.

DiNP är idag förbjudet i leksaker till små barn men det tillåtet att användas i många andra material, till exempel som mjukgörare i PVC-mattor. DiNP är också bland de fyra mest använda mjukgörarna i Sverige med en kvantitet på över 1.000 ton.

Tidigare studier har visat att barn med skador på könsorganet har ett kortare AGD-mått jämfört med friska. Vuxna män med fertilitetsproblem har också visat sig ha ett kortare AGD än män utan fertilitetsproblem.

DiNP-exponering har också kopplats till nedreglering av manliga könshormon hos värnpliktiga män. Ett flertal nyligen genomförda studier visar också att exponeringen för DiNP – mätt som urinnivåer hos vuxna – ökar i hela världen till följd av den pågående substitueringen. Allt detta sammantaget visar på risker med att använda DiNP som mjukgörare i konsumtionsprodukter.

Originaltext: friatider.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här