Sverige hotat av de som ifrågasätter vedertagen kunskap och fakta

Alice_Bah_Kuhnke

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke anser att det: “blir särskilt problematiskt i sammanhang där vedertagna uppfattningar som bygger på kunskap och fakta ifrågasätts” när människor läser i sociala medier. Regeringen tillsätter därför en utredning med målet att stoppa att människor bildar sig felaktiga uppfattningar som inte tror på “vedertagen kunskap”.

Beslutet gällde ett kommittédirektiv till en nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK). Carl Heath som är ansvarig för digitalisering och lärande på institutet Research Institutes of Sweden (RISE) fick uppdraget som ska redovisas senast 2020.

”Digitaliseringen, ett förändrat medielandskap och nya medievanor har lett till ett ökat behov av att vi alla har tillräckliga kunskaper för att kritiskt granska information och nyheter vi tar del av. Desinformation, propaganda och näthat sprider sig snabbt i vårt samhälle. Det hotar vår demokrati och vi behöver alla stå emot det och stå upp mot det”, uppger Kuhnke i ett pressmeddelande.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here