Dokumentärfilmen Terrorstorm av Alex Jones berättar hur Amerikanska staten sponsrar och skapar domestik terrorism mot sin egen befolkning.

Alex Jones dokumentär om statssponsrad terrorism behandlar händelser som terrorattacken 9/11 2001 och bombningen av Londons tunnelbana 7/7 2005. I filmen visas bland annat hur Charlie Sheen, som kanske den förste kändisen, öppet ifrågasätter den officiella versionen av dessa händelser.

Genom historien har kriminella element inom regeringar utfört terrorattacker mot sina egna befolkningar som en förevändning för att kontrollera dem . TerrorStorm avslöjar hur västledare under de senaste hundra åren har upprepade gånger mördat sina egna medborgare medan poserar som deras frälsare och räddare.

Statsterrorism är terrorism som anbefalls av eller har sitt ursprung från en statsledning, det vill säga att en stats regering beordrar terrordåd eller stödjer terroristgrupper verksamma mot den egna eller andra länders befolkningar.

Vilka handlingar som faller under kategorin ”statsterrorism” är i likhet med ”terrorism” kontroversiellt, saknar juridisk definition och används ofta av representanter av en stat i anklagelser mot andra staters agerande.En terroriststat är territoriellt separat politisk enhet som använder våld och våld mot andra stater eller deras medborgare med avsikt att hota eller tvinga oreserverat acceptera sin ideologi, och därmed uppnå en dominerande ställning i världen eller permanent vistelse vid makten i sitt eget land.