The 9/11 Chronicles Part One: Truth Rising är Alex Jones senaste dokumentärfilm. Där presenteras den växande grupp människor som över hela världen kämpar med att sprida informationen om 9/11 som massmedia vägrar ta upp. Willie Nelson, Rosie O’Donnell, Jesse Ventura, George Carli intervjuas i filmen. Vi får se konfrontationer med olika personer ur eliten så som Bill Clinton, David Rockefeller och Arnold Schwarzenegger.

[Ladda ned]