Ja, med två val i samma riksdagsval kan vi välja både Demokratisystem och Partipolitik.

Detta är två helt otroligt olika saker som nu är ihopgeggade. När demokratin inte fungerar drabbas medborgarna. Som finansiärer äger medborgarna problemet – men är maktlösa.

Tänk en enorm hög låda. Högst upp står 8 politiska partiledare.
Lådan är helt svart. I ena änden kommer varje månad svenskarna med över 70 % av sina intjänade pengar. I lådan finns 750 myndigheter, verk, kommuner, domstolar etc. Vilka partier vi än väljer växer lådan – och allt mindre kommer ut.

Vi måste få omkull lådan så partiledarna kommer på markplan med oss.

I ett sunt demokratisystem är de politiska partierna uppdragstagare. Uppdragstagare ska varken styra givna uppdrag eller tillgången till och redovisningen av uppdragsgivarnas pengar. Men så är det idag. Uppdragsgivarna/medborgarna behöver vända på spelet – dvs ta makten över och äga demokratisystemet – eller förbli maktlösa.

Gå in på citizenwell.se och se hur ägarbytet – systemvalet – går till. Låt oss använda den krympande tiden till nästa riksdagsval att sprida detta till alla medborgare. Vi får noll hjälp från partipolitikerna. Noll hjälp från mass-/systemmedia. Noll hjälp från alla som livnär sig på detta systemfel. De är nöjda som det är.

Det är alltså helt upp till oss medborgare som betalar kalaset. Vår fria vilja och önskade framtid bygger på att vi är intresserade av att bli ägare av vårt demokratisystem – oberoende av övriga intressen i livet, inklusive vald partipolitik. Det är som sagt två olika saker och val.

Att vara systemägare innebär ansvar för utvecklingen av demokratisystemet.

Det löser vi genom att i varje riksdagsval ha två val – Systemval och Partival. I systemvalet röstar vi fram förbättringar i vårt demokratisystem.

Att inte vara systemägare och bara rösta på politiskt parti legaliserar medborgarnas fortsatta maktlöshet – med politiker som makthavare utan personligt ansvar. Ledare utan personligt ansvar sprider en röta i hela samhället eftersom ledare alltid föregår med exempel.