En Nevada-guvernör försöker locka högteknologiska megaföretag till delstaten med ett erbjudande om att låta dessa bilda oberoende miniatyrstater som ska kunna ta ut skatter och bilda egna myndigheter inom innovationszoner. I zonerna ska det råda frihet från coronarestriktioner för arbetare och administration.

Lagförslaget presenterat av guvernören Steve Sisolak handlar om att företag som arbetar med innovativ teknik ska erbjudas dessa särskilda möjligheter. Allt paketeras inom ramen för så kallade ”Innovationszoner” och de marknadsförs för att locka teknologiföretag som tröttnat på höga skatter och begränsande lockdown-regleringar i Silicon Valley.

Om detta realiseras kan tidigare teknikparker transformeras till miniatyrstater med ett centralstyrande företag, bostäder och öppna ytor där frihet råder för alla som arbetar och bor där. Inga lockdown-regler och inga munskydd.

Företaget som flyttar till Nevada ska, om förslaget antas, kunna bilda sina egna lokala myndigheter som motsvarar myndigheter som redan finns på delstatsnivå. Innovationszonen ska kunna ta ut skatt, bilda domstolar och skolområden, tillhandahålla statliga tjänster och i huvudsak fungera som suveräna, självstyrande enheter.

Varje innovationszon ska övervakas av tillsynsnämnder och företagsägarna ska kunna behålla maktbalansen och bestämma vilka som sitter i styrelsen i dessa nämnder.

Läs mer på newsvoice.se