CIA bildades efter kriget år 1947, redan två år senare började man sina nykoloniala aktiviteter i Syrien. Under kriget hade syriska patrioter förklarat krig mot nazismen och slängt ut sina franska kolonialherrar från Vichy-regimen. Man formade därefter en skör sekulär demokrati efter västligt mönster.

I mars 1949 skrev den nya regimens demokratiskt valde president Shukri-al-Quwatli under sin dom när han ställde sig tvekande till den s.k. Transarabiska oljepipelinen genom Syrien. Den var ett amerikanskt projekt för att frakta olja från Saudiarabiens rika oljefält till hamnar i Libanon. Parallellen med den gasledning som USA idag vill dra från Gulfen genom Syrien till Europa är bestickande.

CIA iscensatte en statskupp mot den demokratiskt valde presidenten och satte i hans ställe in en handplockad diktator, den tidigare straffade svindlaren vid namn Husni al-Za´im. Han gjorde omedelbart sitt jobb genom att upplösa det valda parlamentet och därefter godkänna USA:s pipeline. Ett knappt halvår senare störtades han av sina landsmän.

Efter flera motkupper i det av CIA destabiliserade landet försökte man sig åter på en demokratisk ordning år 1955. Shukri-al-Quwatli och hans Nationella Partiet återvaldes. Vis av erfarenheten från CIA-kuppen sökte han nu sitt stöd hos Sovjet. Detta fick CIA-chefen Allen Dulles att deklarera att Syrien åter var moget för en kupp. Han sände sina två agenter Roosevelt och Stone med specialitet att iscensätta kupper, till Damaskus.

Iran
De två CIA-agenterna hade två år tidigare iscensatt en kupp i Iran mot den där demokratiskt valde presidenten Mohammed Mosaddegh. Mosaddegh var den första valda ledaren i Irans 4000-åriga historia och en populär förkämpe för demokrati i den tredje världen. Han blev 1951 utsedd av tidskriften TIME till årets person. Bakgrunden till kuppen var att Mosaddegh försökt att förgäves omförhandla Irans ofördelaktiga kontrakt med brittiska Anglo-Iranian Oil Company (senare BP). Mossadeqs regering verkställde då det av parlamentet tidigare fattade beslutet att nationalisera oljan. Nationalisering och expropriering av oljefält och oljeraffinaderier ledde till Abadankrisen i sept 1951, där USA och Storbritannien på känt maner drev igenom sanktioner mot Iran så att man inte kunde sälja sin olja.

Mossadeq utvisade britternas diplomater efter att han avslöjat ett kuppförsök av deras agenter som arbetade ihop med BP. Han gjorde det stora misstaget att inte lyssna på sina rådgivare som rekommenderat att han även skulle utvisa CIA:s agenter som givetvis arbetade i maskopi med britterna. Mosaddegh hade en idealbild av USA som en modell för Irans nya demokrati. Amerikanerna uppträdde givetvis inte lika bedrägligt som britterna, trodde han.

Trots tjat från Dulles, hade president Truman förbjudit CIA att aktivt medverka i britternas kuppförsök. När Eisenhower tillträdde som president 1953 blev det dock fritt fram för Dulles som drog igång Operation Ajax. CIA planterade desinformation i form av anti-Mosaddeq-historier i tidningar och organiserade anti-Mosaddeqdemonstrationer. Samtidigt stödde man krafter lojala med det gamla shahdömet och övertalade Irans militär, delvis med hjälp av hot och mutor, att starta den kupp som genomfördes den 19 augusti 1953. Detta uppbackades på känt maner av gatuprotester organiserade och finansierade av CIA.

Mossadeq störtades och shahen återinsattes och återtog makten. Som tack för den amerikanska hjälpen upplät han över 40 procent av Irans oljefält till amerikanska oljebolag. Efter två decennier av shahens CIA-stödda svek mot sitt eget land från Påfågelstronen, reste sig folket ledda av den landsflyktige Ayatollah Khomeini i den islamistiska revolutionen 1978. Shahen störtades och tvingades i landsflykt.

CIA:s kupp hade precis som i Afghanistan skapat ett långt större problem för USA än det man försökt lösa. Ett klart misslyckande för den amerikanska nykolonialismen.

Syrien igen
Efter genomförandet av operation Ajax i Iran anlände CIA:s agent Stone till Damaskus i april 1957 med en större summa pengar för att kunna betala islamistiska jihadister och muta syriska officerare och politiker för att få dem att störta al-Quwatlis demokratiskt valda sekulära regim. I samarbete med det Muslimska brödraskapet planerade Stone att mörda Syriens underrättelsechef, generalstabschef och ledaren för kommunistpartiet. Samtidigt skulle man arrangera nationella konspirationer och andra provokationer i Irak, Libanon och Jordanien som kunde skyllas på de syriska baathisterna. CIA:s plan var att destabilisera den syriska regeringen och skapa en förväntan om en invasion från Irak och Jordanien, vars regimer redan var under CIA:s kontroll. Agenten Roosevelt förutsåg att CIA:s nyinstallerade marionettregering främst skulle förlita sig på repressiva åtgärder och godtycklig maktutövning enligt läckta CIA-dokument som rapporterats om i tidningen The Guardian.

CIA misslyckades med försöken att muta syriska officerare som istället rapporterade mutförsöken till Baathistregimen. Den syriska armen invaderade den amerikanska ambassaden och fängslade Stone. Efter hårda förhör tvingades Stone att i TV erkänna sin roll i den Iranska kuppen och CIA:s misslyckade kuppförsök mot den legitima syriska regeringen. Syrien utvisade Stone och två andra ambassadtjänstemän, vilket var första gången som amerikanska diplomater blev utestängda från ett arabland.

Vita Huset avfärdade Stones erkännanden som fabricerade och förtal, något som hela den amerikanska pressen med New York Times i spetsen svalde. Den amerikanska allmänheten som delade Mosaddeghs idealistiska syn på deras regering, gick på bortförklaringarna. Syrien rensade ut alla politiker som sympatiserade med USA och avrättade alla officerare som var associerade med kuppförsöket. USA:s motdrag var att flytta sin sjätte flotta till Medelhavet och hota med krig och mana NATO-landet Turkiet att invadera Syrien. Turkarna drog samman 50.000 soldater vid Syriens gräns, men höll tillbaka invasionen efter motstånd från en enig opposition inom Arabförbundet vars ledare var ursinniga över USA:s intervention.

Även efter utvisningen av CIA-agenterna fortsatte man sina hemliga försök att störta Syriens demokratiskt valda regim. Man konspirerade ihop med brittiska MI6 genom att bilda Free Syria Committee och beväpna det Muslimska brödraskapet för att de skulle mörda syriska regeringstjänstemän som medverkat i avslöjandet av det amerikanska kuppförsöket.

CIA:s konspiratoriska agerande drev Syrien ännu längre från USA och mot en fördjupad allians med Sovjet och Egypten – en allians som än idag består med Ryssland. Återigen ett fiasko för amerikansk nykolonialism.

Läs även del 4

Av Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 3

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här