Covidvaccineringen har överlag fungerat bra i Sverige, åtminstone enligt utredaren Anders W Jonsson. Däremot föreslås att regeringen tittar på möjligheter att förändra bland annat föräldrabalken, så att fler barn lättare och snabbare kan injiceras med vaccinen nästa gång Sverige drabbas av en “pandemi”.

Under torsdagen tog socialminister Jakob Forssmed (KD) emot utredningen om utvärdering av genomförandet av vaccinering mot covid-19 i Sverige. Den uttalade förhoppningen med utredningen är enligt ministern att vid nästa “pandemi” kunna rädda fler liv än under covid-19. I utredningen når man också slutsatsen att det övergripande helhetsintrycket är att den senaste massvaccinationskampanjen fungerat väl där man gemensamt agerat tillsammans med EU.

Det här har fungerat bra i Sverige. Den väg Sverige valde för att få tillgång till vaccin, nämligen ett gemensamt agerande i EU, har visat sig fungera väldigt väl, säger Jonsson vid torsdagens pressträff.

Däremot har man identifierat några områden som man anser att det finns ett behov att vidareutveckla för att lättare kunna hantera framtida kriser.

Läs mer på nyadagbladet.se, Utredning: ”Gör det lättare att vaccinera barn vid framtida pandemier”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här