”I en artikel i DN den 26 juni om att bland annat vaccinskeptiker ges för stort utrymme i medierna väljer Kristina Lindquist att inte gå på djupet i något ämne, utan i stället angripa budbäraren av informationen (Vaken.se) med olika tillmälen. Hon känner inte till eller undviker att nämna de 1.700 arkitekter och ingenjörer som arbetar för en ny utredning av händelserna 9/11, dessa är dock bara en droppe i havet bland alla som globalt vill öppna frågan.”

Lindquist blandar sedan in ”rymdödlor”, ”sci-fi-reptiler” och anklagelser om antisemitism mot Vaken.se. Förra gången Vaken.se anklagades för antisemitism var i SVT:s ”Agenda”, som senare fälldes i Granskningsnämnden för detta. Varken rymdödlor eller reptiler går att återfinna i Vaken.se:s nyhetsarkiv då det aldrig skrivits om dem. På DN finns däremot 177 artiklar om ufon i nyhetsarkivet och en egen sektion för rymdödlor och flygande tefat som kallas ”Märkligheter”.

Att hålla sig till sak och diskutera de över 100 rapporterade dödsfallen relaterade till HPV-vaccinering vore bättre, tycker vi på Vaken.se.

dn.se

Kristina Lindquists svar på Vakens replik