En fantastisk vecka med vakna människor från hela Sverige är över. Det blev en formidabel succé och har gett oss mycket nya tankar och ny inspiration för hur vi kan ta denna kunskap ett steg längre. Här är en berättelse om vad vi gjorde och hur vi hade det som jag hoppas kan inspirera er alla.Magin ligger i luften medan vi inväntar de första besökarna på vakenfestivalen. Vi har inte förberett oss mycket, vilket är en medveten del av festivalen. Vi vill experimentera med organisation och ser hela festivalen som ett försök till att skapa ett nytt sätt att leva.Första dagen kommer och vi börjar klockan åtta med meditation. Jag, min fru Indra och våra två barn springer runt och leker medans vi sitter i stillhet ute i gräset. Frukost serveras klockan nio och klockan tio samlas vi för att lägga upp dagen.

Alla tar på sig uppgifter för veckan. Kökstjänst, disk och andra sysslor som vi behöver genomföra. Principen är att alla självmant tar på sig ett ansvar och fortsätter med samma ansvar tills att de ger över uppgiften till någon annan. Dagens workshops blir Buddhism och Zen Coaching och dagen avslutas vid lägerelden i långa samtal.

Under veckan har vi många workshops i allehanda ämnen. Bland annat Holzter permakultur, Schauberger vattenhantering, Empatisk kommunikation, Ekofilosofi, Kvinnogrupp, Organisation, Ekobyar, Exoteriska, Ätbart ogräs, Surdegsbakning, Objektiv faktasökning, Buddism, Samhällsproblematik, Earthships och mycket mer.

Folk droppar in lite i taget under hela veckans gång. Det blir en härlig och dynamisk blandning av människor i alla åldrar. Det kommer flera barnfamiljer och det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Samtal, arbete och workshops blandas friskt. Hela gården fylls av glädje och skratt när barn rusar runt i gräset och leker med varandra. Stämningen byggs upp och blir bara bättre med tiden. Det fungerar bra med organisationen och vi får erfara hur schemat stundvis suddas ut och ersätts med ett mer organiskt flöde när nya energier blandas in i gruppen. Magin växer sig starkare hela tiden och kulminerar på kvällarna vid lägerelden.

Den oron och sorgen som ibland är förknippad med att studera de dolda maktstrukturerna bryts upp under veckan och förvandlas till inspiration, samhörighet och utveckling. Nu är vi än mer motiverade till att skapa någonting nytt. En plats där vi kan studera, leka och lära tillsammans.

När veckan går mot sitt slut så har vi berikats med många nya vänner och alla verkar ha fått ut mer än de förväntat av festivalen. Det var en skara med unika människor med mycket ljus och kraft som sammanslöts och det blev många fantastiska möten. Vi hoppas på att vakenfestivalen blir ett stående inslag i framtiden och vill ge ett stort tack till alla som var med och ser fram emot att träffa er och många andra nästa gång.

Varma Hälsningar
Mikael Cromsjö

Vakenfestivalen