Den här artikeln är avsedd att väcka intresse för varför 2020 kan bli året för kryptovalutor. Kryptovalutor är ett intressant alternativ för att öka diversifieringen av din portfölj. Men digitala valutor anses fortfarande som spekulativa och svåra att förutspå. Följaktligen frågar investerare hela tiden när det perfekta tillfället är att komma igång. Kort sagt: Anpassningen av blockchain-tekniken ökar kontinuerligt och kryptovalutor har nytta av denna utveckling. Vi förklarar varför 2020 är det perfekta året att börja med kryptovalutor.

Varför en investering i kryptovalutor är betydelsefull

Många icke-professionella investerare står inför frågan om de borde köpa kryptovalutor som Bitcoin. Naturligtvis är det svårt att besvara när det perfekta tillfället att investera inträffar. Att investera över en längre period brukar vara mer lönsamt än en kortsiktig investeringsmetod.

Det finns många skäl till att investera i kryptovalutor, varav några är:

  1. Diversiferingseffekt i portföljen.
  2. Anpassning av blockchain-lösningar.
  3. Enkelt att investera.

Vi anser att en kombination av dessa tre faktorerna kan ha en långsiktig positiv påverkan för en investering i kryptovalutor.

Diversifieringseffekten

Många investerare fokuserar på att investera i vissa enskilda tillgångsklasser och utsätter sig då för en större risk. Många experter rekommenderar dock en viss diversifiering för att inte drabbas hårt av kortsiktiga fluktuationer. Många olika investeringar säkerställer lägre prisfluktuationer, men dämpar även din portföljs totala prisutveckling.

Däremot kan en väldigt koncentrerad portfölj säkerställa en högre prestanda, i utbyte mot en högre risk. Yngre investerare har möjlighet att ta en större risk, eftersom de har en längre investeringsperiod och är då mer troligare att investera i aktier eller kryptovalutor.

Blockchain-anpassning driver priserna

Det finns en möjlighet att 2020 blir en milstolpe för kryptovalutor. Det finns tusentals olika kryptovalutor som fokuserar på en mängd olika applikationer. Företag inser även potentialen av blockchain i den dagliga verksamheten och många företag arbetar med att implementera blockchain-lösningar. Det finns experter som förväntar sig att blockchain kommer bli lika relevant som internet.

Jämfört med traditionella betalningsmedel organiseras kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum och IOTA decentraliserat. Följaktligen krävs det inte en övervakande tredje part som en myndighet, det traditionella förtroendet till banker är inte längre nödvändigt. Istället skapar deltagarna i blockchain-nätverket en konsensus som är nödvändig för att validera transaktioner.

Det resulterar i att finansiella mellanhänder som tjänar pengar på transaktioner inte längre är nödvändiga och transaktionskostnader minskar. Det finns en möjlighet att större effekter av detta kommer fortsätta öka under 2020.

Förbättrad UX gör det lättare att komma igång med kryptovalutor

Användarupplevelse (UX) har en viktigt roll för anpassning av kryptovalutor. Det har under en längre tid varit svårt att investera i kryptovalutor och sågs som en nischprodukt designad för IT-experter. Fintech företag skapar nya metoder för kryptohandel och möjligheter att öppna upp marknaden för fler investerare.

Många handelsplattformar erbjuder idag enkla investeringsmetoder, vilket gör det enklare än någonsin att komma igång med kryptovalutor.

Bitcoin halvering stimulerar tillväxten

Bitcoin fortsätter vara den största och ledande kryptovalutan. Den tredje halveringen för block-belöningen inträffade 11:e maj 2020, vilket betyder att inflationen av nya bitcoins minskar från 12,5 btc till 6,25 btc per block. Bitcoin-nätverket producerar nya block var tionde minut och alla som tillför datorkraft till nätverket har en möjlighet att delta. Bitcoins block-belöning kommer fortsätta att halveras varje 210 000 block, vilket motsvarar cirka 4 år och försvinner när det maximala utbudet av 21 miljoner bitcoins nås. Det estimeras idag att runt år 2140 kommer Bitcoin-nätverket inte producera nya bitcoins, istället kommer belöningen endast utgöras av transaktionsavgifter.

Enligt olika experter kan halveringen bidra till att investerarnas efterfråga möter ett begränsat utbud, vilket medför en positiv prisutveckling. Tidigare Bitcoin halveringar har också påverkat prisutvecklingen för altcoins.

Sammantaget är 2020 ett år med bra möjligheter för en investering i kryptovalutor och med en långsiktig investeringsperiod bör investerare dra nytta av en positiv utveckling.