Även pressfriheten inskränks. 2018 var undertecknad välkommen som press till Världscancerdagens årliga träff på hotell Sheraton i Stockholm. Då blev det följande reportage.  Inför 2019 års konferens hade man infört högre ribba. Man krävde Presskort (utfärdat av Bonnierpressen?) från Socialdepartementets sida. Efter lång och för mig kränkande brevväxling med ansvariga för arrangemanget beslöt jag mig för att stanna hemma.  I år var det tummen upp. Ett välkommen från ordförande Margareta Haag och arrangörsstaben hade till och med gjort i ordning två namnskyltar med Torbjörn Sasserssons namn och mitt att bära under eventdagen. På kvällen före kontaktade jag Lena Hallengrens pressekreterare Jasmine Sobic och frågade hur många intervjuer socialministern var inbokad på och om det fanns möjlighet för oss att få en intervju den dagen efter hennes anförande.  Eftersom Jasmine inte hade sin kalender med sig hem så skulle vi fixa det på plats – och det skulle ju inte vara något problem, eftersom ingen annan press tackat ja till pressekreterarens inbjudan om intervjuer.  Klockan åtta på morgonen den 4 februari var det emellertid annat ljud i källan. För en vecka sedan sa vakterna på Sheraton att de hade briefats om mitt signalement – och att jag inte skulle få släppas in, resten är historia.

Ovanstående är egentligen en petitess, men det är ändå en grov inskränkning i pressfriheten. Jag släpper helt nu incidenten. (Men finns det någon frivillig som vill gräva i detta ärende och fler så kontakta mig. Jag har blivit nobbad på Riksdagen efter en ytterst komisk process – likadant utvisad från Vetenskapsradions redaktion i Uppsala. Min mailadress är kwame.ingemar@hotmail.com)

Jag väljer istället att gå vidare och verkligen ta krafttag mot cancern. Jag hade gärna sett att följande fem terapeuter, läkare, forskare och patient ges stort utrymme för att med preventiva, personligt ansvarstagande,  behandlings- metoder eller med belysande forskning ges ett jätteutrymme. De fem är Erik Enby, Lennart Hardell, Susanne Johansson (CET), Sven-Olof Nordin och Cecilia Naucler-Söderberg.

Den förstnämnde Erik Enby kommer att uppmärksammas vid en filmpremiär den 8 mars i Stockholm, Sista Striden (För mer info se Börje Peratts hemsida)

K Ingemar Ljungqvist och här presenterar jag mig själv lite indiskt:

Om Världscancerdagen 2018:
Nätverket mot Cancer hade kallat till årets stora möte där ämnet cancer skulle behandlas. Man hade för att skapa glamour kring dagen förlagt hela evenemanget till hotell Sheraton i Stockholm en kall februaridag. Bakom Nätverket står flera olika patientföreningar där den sammantagna kunskapen om många olika cancerformer var oerhört gedigen, de flesta hade fått en diagnos och levde med sin cancer.
Finansieringen sköttes av Läkemedelsföretagen. De som alltid dyker upp för att möjliggöra sådana här arrangemang. 17 stycken inklusive Bayer, Pfizer, Roche, Merck och AstraZeneca. Det borgade för ett påkostat arrangemang. Med storföretag som sponsorer blir också öppenheten lidande. En annons från Strålskyddsstiftelsen och en artikel om Lennart Hardell där det varnas för cancerrisken med mobiltelefoni hade censurerats bort i Nätverket mot Cancers tidning: ”Kampen mot Cancer.”

Läs mer på almanova.eu