Samtliga resterande NSA-filer som samlats in av Snowden kan komma att offentliggöras under juli om vaga prediktioner twee