Forskare på International Computer Science Institute har påträffat fler än 1300 appar till Android som samlat in data om sina användare trots att de aktivt nekats tillåtelse till detta. Apparna ska bland annat ha samlat in platsdata genom Wi-Fi nätverk och geotaggade foton.

Läs mer på nyadagbladet.se