Under onsdagen röstade Sveriges riksdag igenom att betala 150 miljarder kronor till EU:s så kallade “coronafond”. Bara Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej och kritiker menar att det gigantiska stödpaketet kommer att skuldsätta framtida generationer svenskar under decennier framåt.

Syftet med den så kallade ”återhämtningsfonden” är enligt EU att samla ihop hisnande 7 500 miljarder kronor i bidrag och i lån som ska gå primärt till EU-länder med dålig ekonomi – exempelvis Grekland, Italien och Spanien för att dessa ska “komma på fötter igen”. Ingenting tyder på att Sverige kommer att få tillbaka i närheten av vad man betalar in till fonden och man tvingas dessutom även fortsättningsvis betala de årliga 35 miljarder kronorna per år i EU-avgift utöver denna extra kostnad.

Den gigantiska EU-fonden beskrivs också av Sverigedemokraterna som ett ”ekonomiskt och politiskt vansinne” och kritiker menar att det riskerar att få oöverskådliga konsekvenser som dessutom snabbt förflyttar den ekonomiska makten från nationalstaterna till Bryssel trots att det inte var detta svenskarna röstade för när man röstade ja till EU-medlemskap 1994.

Läs mer på nyadagbladet.se, 150 miljarder svenska skattekronor till EU:s “coronafond”