F.d. UD:s folkrättssakkunnige och prof. em. Bo Theutenberg förklarar att 1974 års författning gjorde sig av med de lagprövningsmöjligheter som 1809 års författning hade, och det var dumt. Den gamla gjorde det möjligt för en riksrätt att sammanträda och faktiskt döma både statsråd och statsminister. Men den ville man inte ha kvar. Riksrätten bestod av rikets alla högsta jurister samt även militärer. En viss del av riksdagen kunde också gå till konungen och kräva att han skulle entlediga ett statsråd som begått fel. Man kunde alltså gå dit och klaga.

Idag är det konstitutionsutskottet, KU, som har den granskande rollen. Men den är inte särskilt stark. Grannlandet Danmark har fortfarande kvar riksrättsförfarandet.

Numera kan man bara ställa ett svenskt statsråd till svars, för något som till exempel strider mot författningen, när det kan ha begåtts ett grovt brott.

– Det är dagens regler. Det ska vara ett grovt brott. Och sen måste konstitutionsutskottet besluta sig för att åtala statsrådet eller statsministern. Då blir det ett åtal inför Högsta domstolen. Beslutet att åtala en partifrände ligger alltså hos KU. Man måste hitta ett brott i brottsbalken som motsvarar det som man anser att en minister har begått, säger Bo Theutenberg.

Swebbtvs Mikael Willgert påpekar att statsråd alltså kan göra nästan vad de vill.

– Det hela kokar ner till det politiska ansvaret i konstitutionsutskottet och det är inte mycket, svarar folkrättsprofessorn.

Den gamla författningen från 1809 stadgade också att statsråd skulle vara ”infödda” svenska män och vara av den evangeliska läran. Men det är borttaget. Idag kan statsråd ha dubbla medborgarskap, vilket kan leda till infiltration, menar Theutenberg.

– Detta är farliga saker att uttala sig om, det kan tas som rasism. Men jag tror inte jag kan kopplas det till det, för jag har ju tjänstgjort i både muslimska och svarta länder för deras sak. Men som tidigare officer och med erfarenhet från underrättelsetjänsten ser jag ju klara risker. Vad är det för folk som kommer hit? Det kan ju finnas agenter och så kallade illegalister som kommer in. För detta är ju en mycket enkel väg in, säger han och fortsätter:

– Sverige är ett väldigt naivt och oskyldigt land som i stort sett bjuder på sig själv i tron att vi hjälper andra. Sverige har väldigt svårt att se detta i säkerhetstermer. Jag talar nu som folkrättsprofessor om den svenska suveräniteten. Det är mitt intresse. Alltså försvaret av landets gränser, både den inre och yttre suveräniteten. Den yttre försvaras av Försvarsmakten och för den inre är det polisen som har ensamt våldsmonopol.

Enligt Bo Theutenberg finns det hål i den svenska säkerheten, fundamentala hål både i konstitutionen och medborgarskapslagstiftningen.

– Man kan inte vara så naiv att man öppnar Sveriges gränser för potentiella infiltratörer och terrorister. Finns det ett dubbelt medborgarskap i botten är det den svenska suveräniteten som ska väga över. Man behöver inte acceptera sådana statsråd. Det är ingen mänsklig rättighet att bli statsråd. Men idag har man en oerhört generös attityd, säger han.

Tidigare fanns det också ett tjänstemannaansvar i Sverige, i enlighet med brottsbalken, där makthavare kunde åtalas för tjänstefel samt få böter eller fängelse. Men även det avskaffades. Idag hamnar tjänstefel mer internt inom myndigheten, ungefär som i ett privat företag.

– Man kan säga att tjänstemannaansvaret har privatiserats och blivit en disciplinär åtgärd, med till exempel löneavdrag eller avsked, inom myndigheten. Handlar det inte om åtalbara brott utan om rent tjänsteansvar, blir det alltså idag en disciplinär åtgärd, förklarar Bo Theutenberg.

Om Sveriges framtid som samhälle och land är Bo Theutenberg bekymrad.

Det räcker inte att försvara ett land med en beväpnad försvarsmakt utan det behöver också finnas en intern harmoni och lojalitet till nationen, anser han.

– Det måste finnas en inre sammanhållning och en inre trohet till nationen. Men när man delar ut medborgarskap idag kräver man inget i gengäld, man kräver ingen trohetsförsäkran. Religion spelar kanske ingen roll för oss i Sverige, men för dem som kommer in i landet spelar den ofta en helt avgörande betydelse.

Theutenberg anser att problemen och våldet i så kallade utanförskapsområden är så pass allvarliga att landets suveränitet är hotad. Och det kan sluta riktigt illa.

– Vi klarar inte av att upprätthålla vår inre suveränitet. Vi klarar inte av att försvara den. Därmed är även den yttre suveräniteten hotad. Vi har kommit till vägs ände.

– Ska det fortsätta så här… Ja, man talar ju om failed states. Det är ett sluttande plan, säger Bo Theutenberg.

Bo Theutenbergs böcker finns att köpa på www.theutenberg.wordpress.com

swebbtv.se, 1974 års författning kuppades igenom av Socialdemokraterna

2 KOMMENTARER

  1. Ni är inte ens i närheten av det som utspelas. Det ni säger här är självklara saker uttalade för att kanske vara en skenmanöver. Jordbrukspolitik har länge drivit upp sjuktal och förtidig död. Medveten, stonewalling, obstruktion av naturlig medicin skördar många offer. Dessa två sett i perspektivet att vi ligger under ett stratagem är medvetet massmord, i min uppfattning.
    Ett bland många vittnen hör ni här: https://youtu.be/ilrajg4xUyk

    Se pliktlagstiftning för råd,
    bo

  2. Grundlagsfrågor skall avgöras i två särskilda omröstningar, som ger kvalificerad majoritet. Som det nu fungerar, syns det knappt att en grundlagsändring är på gång. Det passar naturligtvis socialister näst intill perfekt.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här