Ett läckt hemligstämplat dokument som nyligen erhållits av American Civil Liberties Union, ACLU, visar hur 9/11-panelen blev tillsagd av Vita huset att inte rota för mycket i 9/11-undersökningen.

Dokumentet var skrivet av inga mindre än justitieminister John Aschcroft, försvarsminister Donald Rumsfeld samt CIA-chefen George Tenet. Brevet skickades sen till 9/11-kommissionen av Vicepresident Dick Cheneys rådgivare David Addington, enligt ACLU.

I brevet står bland annat:

”Er personal har meddelat oss att kommissionen avser delta i förhör med fientliga stridande, fängslade i det globala kriget mot terrorismen. Sådana åtgärder av kommissionen skulle avsevärt störa möjligheten för USA att utöva sin brottsbekämpning. Som svar på kommissionens ansökningar om tillgång till hemligheter har den verkställande makten visat fullt samarbete.

Det finns dock en linje som kommissionen inte bör passera, gränslinjen som skiljer kommissionens lämpliga undersökning av 11 september-attackerna 2001, från inblandning i regeringens förmåga att skydda den nationella säke