I diktaturer råder ”konsensus” och ifrågasättandet förbjuds och bestraffas. Att låta bli att ifrågasätta oklarheterna kring 9/11 kommer att leda till ett samhälle där vetenskaplig empirism och yttrandefrihet inte gäller längre. Frågan är vilken sorts samhälle vi vill leva i.

I USA har sociologer och psykologer på senare år börjat ägna sig åt studiet av det som går under namnet SCAD, eller State Crimes against Democracy (Statsstyrda brott mot demokratin). Och många forskare anser att 911 är just ett sådant brott. 2006 bildades ”Arkitekter och ingenjörer för sanningen om 911”. Idag har drygt 15000 (femtontusen) akademiker, varav 1550 är licensierade arkitekter och ingenjörer, skrivit under en petition som kräver en ny oberoende utredning av händelserna den 11 september 2001. Det som kommit att kallas för Sanningsrörelsen omfattar idag vetenskapsmän i alla grenar, men även politiker, militärer, f.d. CIA- och FBI-agenter, religiösa ledare, piloter, brandmän, advokater och läkare. I USA lär varannan amerikan hysa tvivel beträffande den officiella konspirationsteorin.

Den officiella konspirationsteorin (OCT) är helt enkelt en teori om en konspiration. Men bara de vetenskapsmän, tekniker och akademiker som betvivlar denna teori kallas för ”konspirationsteoretiker”. På så vis slipper den amerikanska administratio