Ofta upprepas att 97% av alla klimatforskare i världen är överens om att den globala klimatförändringen och växthuseffekten är skapad av utsläpp av koldioxid från människan. Detta är helt osant enligt författaren Mark Steyn som skrev boken: ”A Disgrace to the Profession”.

Dessa siffror kommer från en enkätundersökning utförd av Margaret R. K. Zimmerman vid ”University of Illinois” från 2008.

Vad som egentligen hände var att Zimmerman skickade ut mail om en online-enkät med två frågor till 10 257 ”earth scientists” inkluderat klimatologer av dess svarade de endast 3,146 stycken. Av dessa kom 96,2% från Nordamerika varav 6.2% kom från Kanada. De flesta i USA kom från Kalifornien.

Zimmerman fortsatte sedan med att utesluta och skära ned antalet klimatexperter till endast 79 st och av dessa var 97% eniga om att människans koldioxid ligger bakom klimatförändringarna.

Bland journalister ute i världen har dessa data tolkats till att 97% av världens klimatforskare eller att 10 257 “klimatexperter” är eniga om att människan är orsaken till den globala klimatförändringen.

Lär mer på newsvoice.se, 97% av alla klimatforskare är INTE överens om att klimathotet beror på människan