Handel med råvaror är ett bra sätt att diversifiera en investerares portfölj, och är en av de äldsta formerna av investeringar. Råvarumarknaden ses också som en ganska säker fristad, i synnerhet handel med guld, eftersom trender tenderar att röra sig i motsatta riktningar än aktiemarknaden. Investerare kan därför förlita sig på råvaror när det finns perioder av volatilitet på andra marknader.

Om du är intresserad av handel med råvaror, i den här artikeln förklarar vi vad en råvara är och olika sätt att handla dem.

  1. Vad är en råvara?

Handel med råvaror är ännu äldre än handel med aktier och obligationer. Ett imperiums styrka i historien kan spåras tillbaka till dess förmåga att handla med råvaror och de system som skapats för att göra det. Men vad är råvaror?

En råvara är en fysisk vara som kan handlas och kategoriseras i två:

  • Hårda råvaror – naturresurser som bryts eller utvinns, till exempel olja eller guld
  • Mjuka råvaror – jordbruksvaror som odlas eller produceras, till exempel kaffe eller vete

Råolja är den mest handlade råvaran och investeras i stock utsträckning i hela världen. Den handlas främst via terminskontrakt eller contracts for difference, så kallat CFD handel. Värdet av en handelsvara beror på flera faktorer, där den viktigaste är balansen mellan tillgång och efterfrågan.

  1. Råvaror och traders

Erfarna traders kommer att köpa och sälja olika råvaror och dra nytta av både mjuka och hårda råvaror. Handel på denna marknad kräver en del analys av pristabeller, marknadsrörelser och uppskattade prognoser för marknadstrender. Användningen av denna analytiska data är för att göra vinst genom uppskattad framtida prisutveckling, och sannolikheten för ett överskott i utbudet av varan eller en minskad efterfrågan, i syfte att köpa när priset är lågt och sälja när det finns en vinst.

Stora händelser har en enorm inverkan på marknadsrörelsen, även om vissa inte alls kan förutses. Dessa inkluderar politiska störningar eller ekonomisk osäkerhet, ovanliga vädermönster, utbredda pandemier och naturkatastrofer som kan påverka varornas fysiska produktion.

När det gäller guld är det typiska marknadspriset baserat i amerikanska dollar (USD), därför är förhållandet mellan amerikanska dollarn och guld avgörande. Dollarns uppgång och fall kan enormt påverka guldpriset.

Råvaror kan vara en riskfylld investering, eftersom marknaden påverkas av okontrollerbara faktorer eller osäkerheter som inte kan förutses. Traders använder oftast terminskontrakt om de är i ett företag som använder den fysiska varan, eller CFD:er som en råvaruspekulant, vilket innebär att de inte fysiskt äger varorna, utan tar en lång eller kort finansiell position.

  1. Sätt att investera i råvaror

Det finns flera sätt att investera i råvaror, inklusive terminskontrakt och CFD:er, som tidigare nämnts. På börsen med hjälp av ett terminskontrakt är priserna avtalade i förväg, med en standardiserad mängd och fastställt datum, med målet att minimera volatilitet. Denna direkta form används vanligtvis av kommersiella eller institutionella användare av varorna, för att säkerställa att handeln är en del av deras budgetplan och för att minska risken för ekonomisk förlust.

Med CFD-handel ägs inte den underliggande varan, därför är den vanlig bland spekulativa investerare. Det gör att de kan spekulera i prisrörelserna för olika råvaror, vilket är fördelaktigt på en ibland volatil marknad. CFD:er möjliggör också mer exponering mot marknaden med hävstångshandel, vilket maximerar vinsten med en mindre initial investering jämfört med traditionell handel. Således ger denna handelsform möjligheter för både nybörjare och erfarna handlare.