I denna artikel ska vi titta på kopplingarna mellan nervskador och aluminiumhydroxid, och hur kvicksilver är skadligt för hjärnan. Vetenskapliga studier publicerade i expertgranskade tidskrifter fortsätter att ignoreras av massmedia.

En nyhetsartikel rapporterade nyligen att ”fall av [Alzheimersliknande] demens explodera globalt” (1). Nästan samtidigt publicerades i Journal of Inorganic Biochemistry tre artiklar som utpekar en ingrediens i många vaccin, aluminiumhydroxid. Först, Maryline Couette och kollegor publicerade ”långtidseffekten av vaccin som härrör aluminiumhydroxid är associerad med kronisk kognitiv dysfunktion” (2).

Samtidigt rapporterade Shaw och Petrik att ”Aluminiumhydroxidinjektioner leder till motorisk skada och motorneuron försämring”. Och trots den förutsatta heligheten av vaccin och vaccinationer, vågade forskarna konkludera: ”Den demonstrerande neurotoxiciteten av aluminiumhydroxid och dess relativa allestädes närvaro som en adjuvans talar för att en större granskning av det vetenskapliga samfundet behövs.”(3)

Aluminiumhydroxid och andra aluminiumföreningar är en del av olika mediciner (4-5) och vacciner (t.ex. 6-10), där aluminiumföreningar tjänar som ett adjuvans till hyperstimulerad immunitet (t.ex. 11).

Precis när aluminiumhydroxid är associerad med kognitiva försämringar och med motoriska neuron sjukdomar, och aluminiumföreningar är närvarande i många vacciner har aluminium påträffats i Alzheimers-plack i människor (12).

Vågar vi fråga, vem bland oss vill bli injicerad med ett ämne som är associerat med kognitiv nedsättning, motorneuronsjukdom och Alzheimers?

Vi vet vem det är bland oss som vill injicera aluminiumföreningar tillsammans med Tiomersal (t.ex. 13-14), och skvalen (t.ex. 15-18) under en täckmantel av att skydda vår hälsa. Men eftersom antalet personer med demens, reumatiska sjukdomar, och autism fortsätter att öka, har kanske tiden kommit för ett stort avslöjande och slut på vaccinationism, och marknadsföringsrepresentanterna som agerar inom FDA och CDC.

Användandet av vaccin för att framkalla sjukdomar är en ovälkommen börda för drabbade och deras familjer. Tiomersal har i många år varit olagligt i många länder inklusive Sverige, men plötsligt när vi har en mild influensa så blir det lagligt igen och vetenskapliga studier publicerade i expert granskade tidskrifter ignoreras av media.

Boyd E. Haley, Ph.D., är professor emeritus i kemi och har publicerat viktiga studier om kvicksilver (t.ex. 19-21). Ett av hans team konstaterande dokumenterade att ett stort fenomen i Alzheimersliknande sjukdomar kan orsakas av fysiologiskt förekommande halter av kvicksilver (19).

En färsk uppsats som heter ”Aluminium i vaccination-associerad kognitiv nedgång, motor neuron sjukdom, autism” föranledde en insiktsfull kommentar från Dr Haley, där han rapporterar att förekomsten av aluminium förvärrar den patologiska potentialen av tiomersal i vaccin.

Dr Haley förklarade: ”Observera att aluminium i sig inte orsakar den onormala biokemin och produktionen av neurofibrillary trassel så som kvicksilver gör (och endast kvicksilver) på grund av specifika interaktioner av kvicksilver i särskilda sulfhydrylplatser i särskilda enzymer/proteiner kända att påverkas dramatiskt vid Alzheimers. Men i våra studier av nervceller i kultur fann vi att aluminium i nivåer som finns i vaccin dramatiskt ökar toxiciteten hos tiomersal och kvicksilver katjon därigenom minskas nivån av kvicksilver som krävs för att få den toxiska effekten.”

En ny sjukdom identifierades för några år sedan, först i Frankrike, som kallas macrophagic myofasciitis (MMF). Tillståndet manifesterar sig med utspridd muskelsmärta och kronisk trötthet. En tredjedel av patienterna utvecklar en autoimmun sjukdom, såsom multipel skleros (MS) och amyotrofisk lateralskleros (ALS eller Lou Gehrig’s sjukdom). Även om de inte har en självklar autoimmun sjukdom, så ingår de flesta av dem i en undergrupp som kallas HLADRB1 * 01 som sätter dem i riskzonen för att utveckla polymyalgia rheumatica och reumatoid artrit.

Läkare har identifierat att aluminiumhydroxid i vacciner stannar vid injektionsstället i åratal. Under hela tiden som det är där, stimulerar det ett immunsvar. Att sätta igång immunförsvaret utan att stänga av det är inte bra för kroppen. Detta verkar vara det som orsakar kronisk trötthet som ses i MMF.

I studier kunde de återskapa MMF-skador på råttor, och drog slutsatsen att de orsakades av aluminiumhydroxid i vacciner och den pågående lokala immunreaktionen. Vaccinen i fråga för denna studie var hepatit B, hepatit A och stelkramp.

Där var även en studie som undersökte effekten aluminiumhydroxid och skvalen hade på GWI, båda tillsatser i mjältbrandsvaccinet. De möss som fick aluminiumet visade motoriska försämringar som sågs av minskad styrka. De fann också apoptotiska nervceller, vilket innebär nervceller som gör självmord och förstör sig själva (225%), och neuron förlust (35%) i korsryggs märgen. Källa

Minst tre stora studier har funnit att tiomersal-injektioner förknippas med funktionshinder inklusive autism. Två forskare vid Stony Brook Medical School fann att manliga spädbarn som injiceras med tiomersal via hepatit B-vaccinationer (a) var nio gånger mer sannolika att vara inskrivna i specialundervisning, och (b) hade tre gånger så stor risk att få autism – jämfört med manliga spädbarn som inte hade blivit så vaccinerade. (13-14). Viktigare, dessa resultat överensstämmer med den ursprungliga CDC studie (Verstraeten et al 1999) vari tidigt levande tiomersal injektioner var associerade med autism, PDD, språkproblem, sömnstörningar, och ticks (22).

En studie utförd av forskaren Dr Thomas Burbacher, vid Universitet av Washington som publicerades i Environmental Health Perspectives (EHP) 2005, en NIEHS-publicering fann att Tiomersal, mest känd för dess användning som en etylkvicksilver-baserad konserveringsmedel i barnvaccin och graviditetsvaccin, faktiskt är mer giftigt för hjärnan än metylkvicksilver (MeHg).

Burbachers studie, visar att etylkvicksilver är mer skadligt eftersom det passerar blod-hjärnbarriären i en snabbare takt än MeHg. Väl inne i hjärnan, omvandlas etylkvicksilver till vad som kallas oorganiskt kvicksilver- mer toxiska formen – som inte kan utsöndras. I studien av Burbacher anges följande: ”Det var en mycket högre andel av oorganiskt Hg [kvicksilver] i hjärnan hos Tiomersal-apbebisar än MeHg-spädbebisar (upp till 71% vs 10%). Absoluta oorganiska Hg-koncentrationer i hjärnan hos de Tiomersal-exponerade spädbebisarna var ungefär dubbelt så stor som MeHg-spädbebisar.”

En Rysk studie under 1977 fann att vuxna som utsätts för etylkvicksilver, formen av kvicksilver i tiomersal, lidit hjärnskador år senare. Studier av kvicksilverförgiftning beskrev också tubulär nekros och nervsystemskador, inklusive obtundation, koma och död. Som ett resultat av dessa fynd, har Ryssland förbjudit tiomersal från barnvaccin sen 1980.

En nyare studie publicerad i Toxicological & Environmental Chemistry från juni 2009, visade hur små mängder tiomersal framkallade signifikant toxicitet i neuronala människo- och fosterceller.

Information angående farorna med skvalen som autoimmuna sjukdomar går att läsa om här.

Aluminium ökar tiomersal-toxiteten i vaccin, aluminiumhydroxid är associerat med nervskada

Källor:

Originalartiklarna av det mesta av denna översättningen.

1. Cases of dementia explode globally
More than 35 million live with the incurable ailment, which is expected to double every 20 years worldwide.
By Lauran Neergaard
The Associated Press, 09/21/2009
http://www.denverpost.com/ci_13383636

2. Long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction
Maryline Couette et al.
Journal of Inorganic Biochemistry (2009) in press

Macrophagic myofasciitis (MMF) is an emerging condition, characterized by specific muscle lesions assessing long-term persistence of aluminum hydroxide within macrophages at the site of previous immunization. Affected patients mainly complain of arthromyalgias, chronic fatigue, and cognitive difficulties. We designed a comprehensive battery of neuropsychological tests to prospectively delineate MMF-associated cognitive dysfunction (MACD). Compared to control patients with arthritis and chronic pain, MMF patients had pronounced and specific cognitive impairment. MACD mainly affected (i) both visual and verbal memory; (ii) executive functions, including attention, working memory, and planning; and (iii) left ear extinction at dichotic listening test. Cognitive deficits did not correlate with pain, fatigue, depression, or disease duration. Pathophysiological mechanisms underlying MACD remain to be determined. In conclusion, long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide within the body assessed by MMF is associated with cognitive dysfunction, not solely due to chronic pain, fatigue and depression.

3. Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration
Christopher A. Shaw; Michael S. Petrik.
Journal of Inorganic Biochemistry (2009) in press

Gulf War Syndrome is a multi-system disorder afflicting many veterans of Western armies in the 1990–1991 Gulf War. A number of those afflicted may show neurological deficits including various cognitive dysfunctions and motor neuron disease, the latter expression virtually indistinguishable from classical amyotrophic lateral sclerosis (ALS) except for the age of onset. This ALS ‘‘cluster” represents the second such ALS cluster described in the literature to date. Possible causes of GWS include several of the adjuvants in the anthrax vaccine and others. The most likely culprit appears to be aluminum hydroxide. In an initial series of experiments, we examined the potential toxicity of aluminum hydroxide in male, outbred CD-1 mice injected subcutaneously in two equivalent-to-human doses. After sacrifice, spinal cord and motor cortex samples were examined by immunohistochemistry. Aluminum-treated mice showed significantly increased apoptosis of motor neurons and increases in reactive astrocytes and microglial proliferation within the spinal cord and cortex. Morin stain detected the presence of aluminum in the cytoplasm of motor neurons with some neurons also testing positive for the presence of hyper-phosphorylated tau protein, a pathological hallmark of various neurological diseases, including Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia. A second series of experiments was conducted on mice injected with six doses of aluminum hydroxide. Behavioural analyses in these mice revealed significant impairments in a number of motor functions as well as diminished spatial memory capacity. The demonstrated neurotoxicity of aluminum hydroxide and its relative ubiquity as an adjuvant suggest that greater scrutiny by the scientific community is warranted.

4. Aluminum hydroxide
http://www.drugs.com/mtm/aluminum-hydroxide.html

5. Aluminum hydroxide
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a699048.html

6. Vaccine Ingredients…
http://www.rense.com/general59/vvac.htm

7. Aluminum Hydroxide in Vaccines
http://www.associatedcontent.com/article/887707/aluminum_hydroxide_in_vaccines.html?cat=5

8. Aluminum-hydroxide in vaccines causes serious health problems
By Tenna Merchant
http://www.proliberty.com/observer/20071206.htm

9. Aluminum: Vaccine Education Center
http://www.chop.edu/consumer/jsp/division/generic.jsp?id=88655

10. Is Aluminum the New Thimerosal?
By Robert W. Sears
Mothering Magazine; Issue 146, January/February 2008
http://www.whale.to/vaccine/sears.html

11. The Common Vaccine Adjuvant Aluminum Hydroxide Up-Regulates Accessory Properties of Human Monocytes via an Interleukin-4-Dependent Mechanism
Marina Ulanova et al.
Infect Immun. 2001 February; 69(2): 1151–1159.
http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=97997&blobtype=pdf

12. Demonstration of aluminum in amyloid fibers in the cores of senile plaques in the brains of patients with Alzheimer’s disease
Sakae Yumoto et al.
Journal of Inorganic Biochemistry (2009) in press

Aluminum (Al) exposure has been reported to be a risk factor for Alzheimer’s disease (senile dementia of Alzheimer type), although the role of Al in the etiology of Alzheimer’s disease remains controversial. We examined the presence of Al in the Alzheimer’s brain using energy-dispersive X-ray spectroscopy combined with transmission electron microscopy (TEM-EDX). TEM-EDX analysis allows simultaneous imaging of subcellular structures with high spatial resolution and analysis of small quantities of elements contained in the same subcellular structures. We identified senile plaques by observation using TEM and detected Al in amyloid fibers in the cores of senile plaques located in the hippocampus and the temporal lobe by EDX. Phosphorus and calcium were also present in the amyloid fibers. No Al could be detected in the extracellular space in senile plaques or in the cytoplasm of nerve cells. In this study, we demonstrated colocalization of Al and beta-amyloid (Abeta) peptides in amyloid fibers in the cores of senile plaques. The results support the following possibilities in the brains of patients with Alzheimer’s disease: Al could be involved in the aggregation of Abeta peptides to form toxic fibrils; Al might induce Abeta peptides into the beta-sheet structure; and Al might facilitate iron-mediated oxidative reactions, which cause severe damage to brain tissues.

13. Hepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1-9 years
Gallagher C, Goodman M. Toxicol Environ Chem 2008 90(5):997-1008.
{free online}
http://fourteenstudies.org/pdf/hep_b.pdf

”The odds of receiving EIS were approximately nine times as great for vaccinated boys… as for unvaccinated boys…, after adjustment for confounders.

14. CM Gallagher, MS Goodman
Annals of Epidemiology
Vol. 19, No. 9 ABSTRACTS (ACE)
September 2009: p. 659
Stony Brook University Medical Center, NY

PURPOSE: Universal newborn immunization with hepatitis B vaccine was recommended in 1991; however, safety findings are mixed. The Vaccine Safety Datalink Workgroup reported no association between hepatitis B vaccination at birth and febrile episodes or neurological adverse events. Other studies found positive associations between hepatitis B vaccination and ear infection, pharyngitis, and chronic arthritis; as well as receipt of early intervention/special education services (EIS); in probability samples of
U.S. children. Children with autistic spectrum disorder (ASD) comprise a growing caseload for EIS. We evaluated the association between hepatitis B vaccination of male neonates and parental report of ASD.
METHODS: This cross-sectional study used U.S. probability samples obtained from National Health Interview Survey 1997–2002 datasets. Logistic regression modeling was used to estimate the effect of neonatal hepatitis B vaccination on ASDrisk amongboys age 3–17 years with shot records, adjusted for race, maternal education, and two-parent household.
RESULTS:Boyswho received the hepatitis B vaccine during the first month of life had 2.94 greater odds for ASD (nZ31 of 7,486; OR Z 2.94; p Z 0.03; 95% CI Z 1.10, 7.90) compared to later- or unvaccinated boys. Non-Hispanicwhite boys were 61% less likely to have ASD(ORZ0.39; pZ0.04; 95% CIZ0.16, 0.94) relative to non-white boys.
CONCLUSION: Findings suggest that U.S. male neonates vaccinated with hepatitis B vaccine had a 3-fold greater risk of ASD; risk was greatest for non-white boys.

15. Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing Our Soldiers–And Why GI’s Are Only The First Victims
Gary Matsumoto, 2004.

16. Squalene & Gulf War illnesses (GWI)
http://www.rense.com/general87/mill.htm

17. Part 1: H1N1… vaccine and human experimentation
http://tinyurl.com/m62nyd

18. Part II: Squalene laced H1N1 vaccination
http://tinyurl.com/orf6de

19. Mercury vapor inhalation inhibits binding of GTP to tubulin in rat brain: similarity to a molecular lesion in Alzheimer diseased brain
Pendergrass JC, Haley BE, Vimy MJ, Winfield SA, Lorscheider FL.
Neurotoxicology. 1997;18(2):315-24.

Hg2+ interacts with brain tubulin and disassembles microtubules that maintain neurite structure. Since it is well known that Hg vapor (Hg0) is continuously released from ”silver” amalgam tooth fillings and is absorbed into brain, rats were exposed to Hg0 4h/day for 0, 2, 7, 14 and 28 d at 250 or 300 micrograms Hg/m3 air, concentrations present in mouth air of some humans with many amalgam fillings. Average rat brain Hg concentrations increased significantly (11-47 fold) with duration of Hg0 exposure. By 14 d Hg0 exposure, photoaffinity labelling on the beta-subunit of the tubulin dimer with [alpha 32P] 8N3 GTP in brain homogenates was decreased 41-74%, upon analysis of SDS-PAGE autoradiograms. The identical neurochemical lesion of similar or greater magnitude is evident in Alzheimer brain homogenates from approximately 80% of patients, when compared to human age-matched neurological controls. Total tubulin protein levels remained relatively unchanged between Hg0 exposed rat brains and controls, and between Alzheimer brains and controls. Since the rate of tubulin polymerization is dependent upon binding of GTP to tubulin dimers, we conclude that chronic inhalation of low-level Hg0 can inhibit polymerization of brain tubulin essential for formation of microtubules.

20. Reduced levels of mercury in first baby haircuts of autistic children
Holmes AS, Blaxill MF, Haley BE.
Int J Toxicol. 2003 Jul-Aug;22(4):277-85.

Reported rates of autism have increased sharply in the United States and the United Kingdom. One possible factor underlying these increases is increased exposure to mercury through thimerosal-containing vaccines, but vaccine exposures need to be evaluated in the context of cumulative exposures during gestation and early infancy. Differential rates of postnatal mercury elimination may explain why similar gestational and infant exposures produce variable neurological effects. First baby haircut samples were obtained from 94 children diagnosed with autism using Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM IV) criteria and 45 age- and gender-matched controls. Information on diet, dental amalgam fillings, vaccine history, Rho D immunoglobulin administration, and autism symptom severity was collected through a maternal survey questionnaire and clinical observation. Hair mercury levels in the autistic group were 0.47 ppm versus 3.63 ppm in controls, a significant difference. The mothers in the autistic group had significantly higher levels of mercury exposure through Rho D immunoglobulin injections and amalgam fillings than control mothers. Within the autistic group, hair mercury levels varied significantly across mildly, moderately, and severely autistic children, with mean group levels of 0.79, 0.46, and 0.21 ppm, respectively. Hair mercury levels among controls were significantly correlated with the number of the mothers’ amalgam fillings and their fish consumption as well as exposure to mercury through childhood vaccines, correlations that were absent in the autistic group. Hair excretion patterns among autistic infants were significantly reduced relative to control. These data cast doubt on the efficacy of traditional hair analysis as a measure of total mercury exposure in a subset of the population. In light of the biological plausibility of mercury’s role in neurodevelopmental disorders, the present study provides further insight into one possible mechanism by which early mercury exposures could increase the risk of autism.

21. Mercury toxicity presenting as chronic fatigue, memory impairment and depression: diagnosis, treatment, susceptibility, and outcomes in a New Zealand general practice setting (1994-2006)
Wojcik DP, Godfrey ME, Christie D, Haley BE.
Neuro Endocrinol Lett. 2006 Aug;27(4):415-23.

In a group of 465 patients diagnosed as having chronic mercury toxicity (CMT), 32.3% had severe fatigue, 88.8% had memory loss, and 27.5% had depression. A significant correlation was found between CMT and the Apo-lipoprotein E4 genotype (p=0.001). An investigation into an additional 864 consecutively seen general practice patients, resulted in 30.3% having evidence consistent with CMT, and once again a significant correlation was found with the APO-E4 genotype (p=0.001). Removal of amalgam mercury fillings when combined with appropriate treatment resulted in a significant symptom reduction (p<0.001) to levels reported by healthy subjects. 22. [Synopsis & review] Blockbuster primate Study Shows Significant Harm from One Birth Dose of a Mercury-containing Vaccine By Mark Blaxill; Sept 30, 2009 http://tinyurl.com/y9dvzae

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här