I denna artikel ska vi titta på kopplingarna mellan nervskador och aluminiumhydroxid, och hur kvicksilver är skadligt för hjärnan. Vetenskapliga studier publicerade i expertgranskade tidskrifter fortsätter att ignoreras av massmedia.

En nyhetsartikel rapporterade nyligen att ”fall av [Alzheimersliknande] demens explodera globalt” (1). Nästan samtidigt publicerades i Journal of Inorganic Biochemistry tre artiklar som utpekar en ingrediens i många vaccin, aluminiumhydroxid. Först, Maryline Couette och kollegor publicerade ”långtidseffekten av vaccin som härrör aluminiumhydroxid är associerad med kronisk kognitiv dysfunktion” (2).

Samtidigt rapporterade Shaw och Petrik att ”Aluminiumhydroxidinjektioner leder till motorisk skada och motorneuron försämring”. Och trots den förutsatta heligheten av vaccin och vaccinationer, vågade forskarna konkludera: ”Den demonstrerande neurotoxiciteten av aluminiumhydroxid och dess relativa allestädes närvaro som en adjuvans talar för att en större granskning av det vetenskapliga samfundet behövs.”(3)

Aluminiumhydroxid och andra aluminiumföreningar är en del av olika mediciner (4-5) och vacciner (t.ex. 6-10), där aluminiumföreningar tjänar som ett adjuvans till hyperstimulerad immunitet (t.ex. 11).

Precis när aluminiumhydroxid är associerad med kognitiva försämringar och med motoriska neuron sjukdomar, och aluminiumföreningar är närvarande i många vacciner har aluminium påträffats i Alzheimers-plack i människor (12).

Vågar vi fråga, vem bland oss vill bli injicerad med ett ämne som är associerat med kognitiv nedsättning, motorneuronsjukdom och Alzheimers?

Vi vet vem det är bland oss som vill injicera aluminiumföreningar tillsammans med Tiomersal (t.ex. 13-14), och skvalen (t.ex. 15-18) under en täckmantel av att skydda vår hälsa. Men eftersom antalet personer med demens, reumatiska sjukdomar, och autism fortsätter att öka, har kanske tiden kommit för ett stort avslöjande och slut på vaccinationism, och marknadsföringsrepresentanterna som agerar inom FDA och CDC.

Användandet av vaccin för att framkalla sjukdomar är en ovälkommen börda för drabbade och deras familjer. Tiomersal har i många år varit olagligt i många länder inklusive Sverige, men plötsligt när vi har en mild influensa så blir det lagligt igen och vetenskapliga studier publicerade i expert granskade tidskrifter ignoreras av media.

Boyd E. Haley, Ph.D., är professor emeritus i kemi och har publicerat viktiga studier om kvicksilver (t.ex. 19-21). Ett av hans team konstaterande dokumenterade att ett stort fenomen i Alzheimersliknande sjukdomar kan orsakas av fysiologiskt förekommande halter av kvicksilver (19).

En färsk uppsats som heter ”Aluminium i vaccination-associerad kognitiv nedgång, motor neuron sjukdom, autism” föranledde en insiktsfull kommentar från Dr Haley, där han rapporterar att förekomsten av aluminium förvärrar den patologiska potentialen av tiomersal i vaccin.

Dr Haley förklarade: ”Observera att aluminium i sig inte orsakar den onormala biokemin och produktionen av neurofibrillary trassel så som kvicksilver gör (och endast kvicksilver) på grund av specifika interaktioner av kvicksilver i särskilda sulfhydrylplatser i särskilda enzymer/proteiner kända att påverkas dramatiskt vid Alzheimers. Men i våra studier av nervceller i kultur fann vi att aluminium i nivåe