Enligt amerikanska forskare skulle det gå betydligt snabbare att utveckla ett vaccin mot coronaviruset om man fick smitta frivilliga försökspersoner med en dos av viruset för att snabbt kontrollera om vaccinet fungerar. Kritiker menar dock att agerandet skulle vara djupt oetiskt.

Charlotta Bergquist är vaccinkoordinator vid Läkemedelsverket och menar att det finns stora etiska problem med att medvetet smitta människor med det potentiellt dödliga viruset.

– Det är ett svårt försök att göra etiskt, att utsätta människor för en smitta när man inte har en behandling mot sjukdomen färdig och det har vi inte i det här fallet. Så jag kan se svåra etiska problem med detta, säger hon till SR.

Läs mer på nyadagbladet.se, Amerikanska forskare vill smitta människor med corona – för att få fram ett vaccin