Hur vi kan etablera ett system av naturlig lag bland världens fria människor genom fraktala folkdomstolar.

Naturliga Grundsatser

Alla delar av ett system är lika viktiga som systemet i sin helhet. Balans mellan alla delar säkerställer en balans i hela systemet.

Alla män och kvinnor är födda suveräna och med kapacitet att styra sig själva och agera ansvarsfullt gentemot sig själva och andra.

Vårt naturliga tillstånd är att förstå och följa naturlig lag vilket betyder att söka det som är gott och undvika det som är ont.

Naturliga Friheter

Alla män och kvinnor är födda fria, lika och suveräna, och har inneboende kraft att förstå vad som är sant och riktigt.

Alla män och kvinnor har rätt att bilda egna samhällen och styra sig själva, samt säkerställa fred och balans sinsemellan. All auktoritet som agerar utan folkets stöd har förlorat sin rätt att styra och kan lagligen störtas.

Folkdomstol

Naturlig Lag ger upphov till Folkets Lag för att säkerställa rättigheter och friheter för män och kvinnor i ett samhälle. Detta uttrycks i form av ett beslutande jurysystem av medmänniskor som agerar lokalt och decentraliserat.

Att etablera ett system av Naturlig Lag bland världens fria människor är det fundamentala syftet med Folkdomstolar.

Folkets Lag

Ingen människa har auktoritet över någon annan.
Alla människor har rätt att välja sitt livsöde utan begränsning så länge detta inte skadar någon annan.
Ingen människa har större rätt än någon annan att göra anspråk på resurser.
Ingen människa har rätt att skada någon annan.
Ingen människa har rätt att ta eller förstöra egendom som någon annan gjort anspråk på.
Alla människor är bundna till att hedra sina överenskommelser.

Folkdomstolens makt utgår från folket

För att en folkdomstol ska ha jurisdiktion så måste de ha stöd hos folket. Det är folket som har ansvaret att säkra domstolens procedurer och möjliggöra utförandet av dess domslut. Utan folkets stöd finns det inget lagligt rum att agera. Då de allvarliga brotten i dagsläget begås på internationell nivå så måste även de folkliga stödet vara internationellt.

Fraktalråd

För att säkerställa ett internationellt folkligt stöd så är fraktala råd avgörande. Ett nätverk av lokala råd har i uppdrag att etablera en fraktal folkdomstol med bred jurisdiktion. För att ett fraktalråd skall ha jurisdiktion så krävs att alla i samhället har rätt att delta i rådet och att en majoritet i samhället ger stöd åt rådet.

Etablera en Fraktal Folkdomstol

En Folkdomstol vilar på Naturlig Lag och kan etableras var som helst och har universell rätt utan begränsningar.

En Fraktal Folkdomstol etableras genom ett fraktalråd där folket väljer en jury av minst 12 människor samt andra roller som åklagare samt rådgivande lagkunniga.

Fredsbevarande styrkor

Fraktalrådet har även i uppgift att skapa ett nätverk av fredsbevarande styrkor och sheriffer. Dessa styrkor har i uppgift att skydda fraktalrådets verksamhet, att upprätthålla säkerhet och genomföra häktningar och utföra domslut. Utöver detta så har varje man och kvinna i vårt samhälle ett inneboende ansvar att säkerställa allas trygghet, arrestera individer som orsakar skada och infria de domslut som utses av folkdomstolen.

Mikael Ananda Cromsjö, Att etablera ett system av Naturlig Lag

The United Awakening – UniteAwake.com
Vakenrörelsen – Vaken.se
Dynamisk Fraktal Organisation – FractalCircles.org

PS.

Jag gör i denna artikel ett påstående att en majoritet behöver stödja en folkdomstol för att ha jurisdiktion. Det betyder dock inte att domstolen inte har kraft innan detta stöd är uppfyllt. Dessutom behöver denna majoritet inte vara uttalad. Om en folkdomstol inte har folkligt stöd men genomför sina domslut utan det så riskerar organisationen uppfattas som samhällsfarlig.

Fraktala råd innebär i korthet att man samlas i fraktalgrupper om ca 6 personer och diskuterar frågor. En representant från varje grupp fortsätter sedan och genom flera lager av fraktalgrupper tills alla grupper är sammanlänkade i en central cirkel. För att förstå mer utförligt vad fraktala råd är så går det att studera det på UniteAwake.com och FractalCircles.org.

Stöd mitt arbete på Swish 0730880846 – meddelande ”gåva”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här