Här kommer de viktigaste handlingarna i EU-advokaten Henning Wittes pilotmål hos Norrköpings tingsrätt mot bankparasiterna, Wallenbergarnas SEB. Henning Witte, grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi, tillåter att andra ränteslavar får planka av texten i försvaret mot SEB:s krav på återbetalning av ett lån. Ett sådant krav förs i ett s.k. tvistemål, d.v.s. SEB kräver in en civilrättslig fordran. Det handlar alltså inte om ett brottmål; inte ännu… för det av bankerna drivna pyramidspelet är straffbart enligt lotterilagen.

1. SEB:s krav i form av stämningsansökan mot Henning Witte

2. Henning Wittes svaromål i sammanfattning plus bilaga 1 = Riksbankens svar till Henning Witte på frågan, om det verkligen stämmer, att privata banker kan tillverka pengar ur tomma intet

3. SEB.s replik

4. SEB:s sista yttrande

5. Henning Wittes avslutande yttrande med begäran om rättelse av protokollet, då Norrköpings tingsrätt har slarvat med protokollet

Mycket intressant i målet är att SEB påstår att de inte har skapat olagliga pengar, men samtidigt inte kan ange en enda lag som ger dem rätt att tillverka pengar. Den enda lagen som anges litet luddigt är Konsumentkreditlagen. Men där regleras enbart hur redan befintliga pengar får lånas ut. Det finns ingen text i Konsumentkreditlagen som bemyndigar privata banker att göra pengar jämte Riksbanken i enlighet med Regeringsformens (RF) 9 kapitel, 14 §. Den tvingande slutsatsen blir då att SEB har tillverkat olagliga pengar.

Avslöjande är också följande påstående från SEB: ”… då 14 § RF inte är tillämplig i målet.” Detta är hårresande! Menar SEB att de står utanför Sveriges Grundlag, Sveriges Författning???

SEB: ”Att besparingar urholkas genom inflation är inget som SEB Kort kan lastas för”. SEB har tydligen inte begripit att de bidrar med att blåsa upp (inflare) penningmängden genom sin kreditgivning. Bankerna är minst lika farliga som tobaksproducenter. Visst, ett bloss ger ingen lungcancer, men efter många cigaretter så är eländet ett faktum.

I övrigt så är det märkligt tyst från SEB. De har helt enkelt inget av substans att sätta emot Henning Wittes argument, varför de gör olagliga pengar inom ramen för ett gigantiskt pyramidspel som skadar hela samhället genom massarbetslöshet, inflation, bubblor, statsskulder och kriminellt höga skatter.

Av pedagogiska skäl länkas ännu en gång till den av Peter Pettersson från Anarchos förlag till svenska översatta filmen Pengar som skuld:

Av: Henning Witte

whitetv.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här