Bertrand Russel – The scientific outlook & Education and Discipline

1946 stödde Bertrand Russell ”Baruch Planen” som syftade till att etablera en världsregering baserad på internationell kontroll av alla atomvapen. Han argumenterade att USA och Storbritannien skulle använda sina atomvapen mot Sovjet för att uppnå ”världsfred”

Russell var en konsekvent entusiast för demokrati och världsregering, och han förespråkade inrättandet av en demokratisk internationell regering i några av de essäer  In Praise of Idleness (1935), och även i Has Man a Future? (1961).

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here