Medan de grova överdrifterna av pandemin exponeras alltmer så kan man se hur Bill Gates njuter varje gång han pratar om den globala krisen, massvält eller hans vaccinprogram.

banned.video