Boken Det enda rätta handlar om informationskriget mellan samhällets etablerade röster och röster från oliktänkande samhällskritiker.

Boken berättar detaljerat om de metoder som används för att tysta ner tusentals människors tvivel. Den berättar om yttrandefriheten som ger dig rätten att säga din mening i ett samhälle som ser till att ingen kan höra dig.

Vad är det för värld vi vill ha, vilka utsikter har vi människor att kunna skapa en annan värld? Vilka bestämmer över din vardag när allt kommer kring?

De flesta människor är fångade i olika drömtillstånd medan andra, ett fåtal, blåser allt vad de förmår i visselpiporna för att överrösta skvaldebatter och koncensuslögner.

Det enda rätta är för dig som mitt i bruset hör en falsk ton och bara inte står ut.

En bok för dig som söker sanning och rena toner.

www.detendaratta.se

Boken är på 166 sidor i genren Samhälle & Debatt.

Den tar upp Sanningsrörelsen och Vaken.se, den dammsuger sig igenom det nedlåtande mediadrev skapat av bland andra SvT Debatt, SvT Agenda, skribenter som Jakie Jackubowski, Ellinor Brenning, Anna Ritter, EXPO m.fl. och ger en helt annan och avslöjande bild av retoriken, lögnerna och hur rykten sprids.

Sanningsrörelsen används för att gestalta infokriget mellan gamla konservativa krafter och alternativmedia/info.

Boken är egentligen en bok för sanningssökare och beskriver just hur samhället går tillväga för att mörka/undvika kritisk information.

EXPO, VoF och Humanisterna har exempelvis var sitt kapitel i boken.

Boken tar också upp världsekonomin/Grekland, Den nya världsordningen och Occupyrörelsen.

Men boken är lika mycket en allmänn beskrivning av hur människor lever i olika drömtillstånd och att vi har en närmast fascistisk framtid att vänta om ingenting görs.

Författare: Mats Sederholm

Bok: Det enda rätta – om att kämpa för sanningen i en förljugen värld