Den brittiske parlamentarikern Michael Meacher pekar ut Bilderbergmötet som årets viktigaste möte. Han menar att de som deltager på mötet är de mäktigaste i västvärlden och att de inte tar sig till ett sådant möte som hålls stängt för allmänheten utan att det tas viktiga beslut under mötet.