Denna amerikanska dokumentär avhandlar grymma experiment utförda av CIA på människor under det kalla kriget. Syftet var att bekämpa kommunismen och Sovjetunions inflytande. Filmen visar att CIA är villig att gå extremt långt för att skapa ”säkerhet” och utrota oönskade politiska ideologier. En drivkraft tycks vara paranoia.

Läs mer på newsvoice.se