Detta är en återpublicering från den 2012-12-21 då vaken.se första gången presenterade detta tv-program som tar upp olika teorieri om hur WTC 1, WTC2 och WTC7 togs ned den 11 september 2001.