David Chandler har reviderat och utökat några av sina tidigare mätningar av hastigheten hos föremål som slungats ut från World Trade Center den 11 september 2001. Hastigheten hos de tre föremålen uppgick till: 90 km/h, 72 km/h och 125 km/h. David Chandler påstår inte att de här i sig är vattentäta bevis på en kontrollerad sprängning, men de är lättare att koppla samman med en kontrollerad sprängning än en ren gravitationskollaps. (En detalj angående tekniken: om man tittar på siffrorna i de tre mätningarna, så är den tredje mätningen gjord medan videon var inzoomad. Siffrorna som visas måste därför minskas i skala med en faktor på 1,701 för att ge de resultaten)

Detta är en länk till spellistor med andra videor av AE911Truth med svenska undertexter.