Nu lanserar vi Frihetskalendern.se!

Frihetskalendern är ett projekt som jag velat göra länge. Det har varit svårt för mig att ha koll på vilka demonstrationer och lokalgrupper som finns i Sverige. Som organisatör för olika frihets-event så har det ibland lett till att flera olika demonstrationer har planerats nära inpå varandra vilket ibland har skapat förvirring. Genom att ha en plats där alla event och grupper är samlade blir det mycket lättare, både för de som vill hitta event att delta på samt för oss som organiserar.

Jag ser även fördelar med att ha allt samlat på samma sida för att vi ska kunna underlätta folkbildning. Det gör det lättare för de som är nya till frihetsfrågor att förstå vad vi står för genom att se vad vi har genomfört och hitta ett sammanhang där man kan lära sig mer. Vi har i avsikt att föra in event som hänt de senaste två åren så att vi kan skapa ett stort arkiv över alla manifestationer, demonstrationer, marcher och mässor som får i frihetens tecken. Alla kan bidra genom att lägga upp sina egna eller andras evenemang på frihetskalendern samt olika lokala frihetsgrupper. I förlängningen kan vi även tänka oss att lägga in communities och andra saker som har en direkt koppling till vårt syfte.

Projektet skapades i ett samarbete med flera aktiva organisatörer i Sverige. Jag har själv skapat flera event i Göteborg och Stockholm, Pierre har varit med och byggt upp Freedom Defence Force som hjälper till att sköta säkerheten under demonstrationer och har dialog med polisen. Susanne har varit med och organiserat lokalgruppen Awake i Göteborg som mötts på torsdagar under flera år nu. Samuel har varit aktiv i Frihet Sverige och har ofta synts i täten på många demonstrationer med megafonen i handen. Frihet Sverige har varit med som samarbetspartner och frihetskalendern. De har syfte är att stödja och lyfta fram alla som bedriver arbete för frihet. Vi har även fått hjälp av Exoteriska Föreningen som är den organisation jag startade 2006 och som även sköter driften för vaken.se och många andra projekt.

Vårt syfte är att sprida medvetenhet om vår politiska situation. Det handlar om folkbildning och om att uppmuntra fler till att ta en aktiv del i att skydda våra rättigheter. Vi ser att mycket av de rättigheter som vi traditionellt ansett vara självklara i ett demokratiskt samhälle börjar försvinna. Man ger flera skäl till detta som klimatkriser, terrorism och samhällsfientliga rörelser. Men vi anser över lag att alla begränsningar i våra friheter genom hårdare kontroll och minskad yttrandefrihet utnyttjas för att centralisera makt och kommer i slutändan att förstöra alla spår av demokrati som vi fortfarande har kvar.

För de som inte har varit med i denna rörelse, som går under fler namn som Sanningsrörelsen, Vakenrörelsen eller Frihetsrörelsen, så kan det kanske vara lite otydligt vad vi står för. Vår rörelse är också mycket bred och har högt i tak. Vi har människor från alla olika bakgrunder i vår rörelse. Det finns folk som kommer från vänstern och folk från högern. Det finns även många med invandrarbakgrund. Det vi alla har gemensamt är att vi inte har tilltro till våra myndigheters förmåga att genomföra sitt arbete och misstänker att en utbredd korruption påverkar mycket i dagens samhälle. Man kan kanske säga att anti-globalism är en del av vår rörelse. Men för mig så handlar det endast om att motverka en globalism som har i syfte att skapa en odemokratisk världsregering. Någonting som jag ser FN, WHO och WEF har i avsikt att genomföra. I slutändan så är vi bara människor som vill bevara och stärka mänskliga rättigheter och demokrati.

Vi ses på Frihetskalendern.se!

Mikael Cromsjö ~ Hitta alla frihetsevent på samma ställe!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här