Från cyberkrig till ombudskrig och hemligt krig, det globala och långa kriget mot mänskligheten hotar att blir ett storkrig och till och med ett nukleärt krig.

Michel Chossudovsky diskuterar kampen mot denna totala krigföring och propagandisterna som gör den möjlig.

“The “globalization of war” is a hegemonic project. Major military and covert intelligence operations are being undertaken simultaneously in the Middle East, Eastern Europe, sub-Saharan Africa, Central Asia and the Far East. The U.S. military agenda combines both major theater operations as well as covert actions geared towards destabilizing sovereign state.”