DN intervjuar Mikael Cromsjö från Vaken.se

Mikael Cromsjö
Mikael Cromsjö - Grundare för vaken.se

Mikael Cromsjö från Vaken.se blev intervjuad av Dagens Nyheter inför en artikelserie om konspirationsteorier som publicerades tidigare i år på DN Insidan. Ingenting av intervjun fick dock plats i artikelserien. Fanns det verkligen inte plats, eller passar inte Mikaels idéer in i den bild DN vill ge sina läsare?

Här kommer hela intervjun för Vaken.se:s läsare.

Vad drev dig att starta denna sajt?

Jag har ända sedan jag var liten sett hur vårt samhälle är dysfunktionellt. Människor reagerar ologiskt och känslomässigt på sin omgivning och har i allmänhet många icke fungerande beteendemönster. Samhället i helhet fungerar även det enligt samma principer.

I skolan kunde jag t.ex. se hur de flesta ansåg att det traditionella utbildningssystemet, ”korvstoppning” inte fungerar och att vi behöver mer kreativt uttryck för att lära oss. Trots att detta är en självklarhet och en populär uppfattning så väljer skolan eller det system som de är beroende av att fortsätta i samma spår år in och år ut utan att förändra sig. Jag kunde även observera hur kraftfulla och ofta hårda karaktärer lyckades skapa sig status i skolan och hur många blev utsatta för systematiskt diskriminering utan att skolan adresserade det mer än ytligt. De flesta ansåg att politiker varken var ärliga eller hade kompetens att förbättra situationen. Men trots dessa och många fler uppenbara problem så kom inte de naturliga och självklara lösningarna fram. Människor verkade helt enkelt acceptera de problem som fans och slog sig med lösa ursäkter för att det var som det är. De verkade agera med blind tro på ett system som inte fungerade och inte verkade ha några lösningar att presentera.

Detta kan vi även ses i otaliga andra exempel. Här i Portugal t.ex så ser vi hur all skog har huggits ned och till stor del ersatts med plantage av Eukalyptus. Det blir torrare och torrare på grund av att skogen inte ger svalka åt undervegetationen. Eukalyptus är full med olja och är mycket glupsk på vatten. Brandfaran är oerhört stor och varje år startar tusentals bränder och skadorna är oerhörda. Vi kan alla se problemet, vi kan också se lösningen, men det går fortfarande att tjäna pengar på att plantera ny Eukalyptus. Folk accepterar detta, det är inget man kan göra.

Som ett resultat av denna nedslående förståelse så blandade jag mig inte in i det sociala och politiska spelet mer än nödvändigt. Istället så intresserade jag mig redan i grundskolan för datorer vilket till slut ledde mig till att studera till Magister i datorteknik på Mitthögskolan i Sundsvall med speciellt intresse för Artificiell Intelligens. Jag spenderade 20 år huvudsakligen med andra datorentusiaster vilket resulterade att jag vidareutvecklade mina logiska förmågor och kunde än mer tydligt se skillnaden på rationellt och trosbaserat agerande. Överallt i min omgivning agerade människor ut olika psykologiska beteendemönster som huvudsakligen var rotade i rädslan för att misslyckas och bli utstötta. Jag kunde se att folk led av detta och stressfaktorn hos mina medstudenter var mycket hög även hos de som presterade väl.

Jag kände en längtan efter att förstå hur vi kunde lösa våra problem, speciellt på ett känslomässigt plan. Under denna period av studier och arbete med mitt egna konsultföretag så började jag få upp ett starkt intresse för meditation och praktiserade Zazen som är en japansk meditationsform. Zen är speciell då den inte har någon riktig lära, utan riktar in sig helt på att sitta stilla tills allt löser sig av sig själv. Det passade mig bra då jag inte tycker om att anamma olika trosuppfattningar. Under mina många timmar av just sittande växte längtan till att hjälpa andra att se igenom de felaktiga uppfattningar som begränsade deras potential.

Då, några år efter att jag avslutat mina studier hände någonting som påverkade mig mycket kraftigt. Jag tittade på en dokumentärfilm som beskrev hur en hemlig elit styrde många politiska beslut i bakgrunden och påverkade människor genom olika former av psykologisk krigföring. I denna film förklarades bland annat hur terrorattacken den 11 september 2001 inte kunde ha utförts av bin Laden själv utan att det troligen hade skapats i samarbete med underrättelsetjänsten och militären.

Jag och alla mina vänner som alla av ”teknisk” bakgrund var snabba på att ta upp det logiska resonemang filmer erbjöd och fick plötsligt en viktig bit av pusslet på plats. Inte att denna film nödvändigtvis var helt korrekt, men att många av de iakttagelserna och slutsatserna var logiska och det öppnade upp en helt ny förståelse för oss alla. Inte mer än en vecka senare hade jag startat ett forum på internet för att diskutera denna typ av idéer och leta efter en bredare förståelse av vår situation. Det var födelsen till vaken.se.

Vilken typ av information är det ni tillhandahåller?

Till att börja med så var vaken.se ett forum för diskussion utan några nyheter. Istället så fokuserade jag mig på att skapa en debatt runt politisk korruption i samhället utan att lägga så tydlig fokus på vad jag själv tyckte. Redan tidigt så skapade vi torgmöten där vi delade ut information om vissa grundläggande frågeställningar som vi hade samt erbjöd dokumentärfilmer så att alla kunde skapa sig en egen uppfattning av situationen.

Med tiden så har vaken växt till att vara mer av en alternativ nyhetssida och lägger upp artiklar från olika källor. Det är ett tydligt fokus på samhällskritik och risker med olika saker som mediciner, strålning mm. Att föra fram dessa problem är viktigt, men jag själv är mer inriktad på att ta upp lösningar minst lika mycket. Det har lett mig personligen till att starta Exoteriska Föreningen som i samarbete med vaken.se har lagt ut artiklar och analyser för hur vi kan förändra vår situation.

Hur kvalificerar sig något för att hamna på sajten?

Idag så sköts uppläggningen av nyheter mestadels av en liten grupp med administratörer som på egen bevåg lägger upp nyheter som de tycker passar. Vi har även en beslutandegrupp av fem personer som agerar i konsensus. Om någon av de misstycker till en artikel så åker den ned igen. Vi försöker dock tydligt i vakens egna texter att fokusera på att vi inte vet om materialet är korrekt, utan snarare antar att det är fel på olika sätt. Vi vill helt enkelt att alla ska skapa sin egen uppfattning.

Vilken funktion tycker du att sajten har i samhället?

Enligt min världssyn så är vårt samhälle idag långt mer kontrollerat än var många kan ana. Det betyder att många samhällsinstitutioner är korrumperade och däribland massmedia. Om vi antar att min världsbild är korrekt så är det självklart att vaken.se är av mycket stor vikt. Vaken.se blir en kanal för världens situation som annars inte får komma ut och blir systematiskt censurerade i massmedia, politik och utbildning.

Om vi istället antar att dagens massmedia inte är under kontroll utan att de rapporterar fritt om vad de vill så har vaken i alla fall syfte att se till att folk håller sig medvetna om riskerna med att ha för stor tillit till en statsmakt. Vår historia visar ju med en slående säkerhet lågt fler exempel på regimer som har använt sig av brutalitet och lögner för att styra än någonting annat. Sannolikheten att vi inte är kontrollerade idag är liten helt statistiskt och om vi mot förmodan inte är det så är sannolikheten stor att det kommer att ändras i framtiden. Låt säga att vaken skulle vara aktiv innan andra världskriget i Tyskland och spred nyheter om nynazismens faror. Det skulle kanske kunnat förändra vår historia helt och rädda livet på många, många miljoner människor.

Jag är lite osäker på vad som räknas till ”sanningsrörelsen”. Vad är sanningssökaren? Tillhör du den?

Jag tycker att sanningsrörelsen är ett bra namn för det som jag representerar. Termen är myntad av Svensk media som en förkortning från den amerikanska 11 september-sanningsrörelsen. Själv ser jag det som en sanningsrörelse i den bemärkelsen att vi söker och försöker få fram sanning. Jag har själv gått ut som språkrör för Svenska sanningsrörelsen.

På vaken.se presenteras ju information som många gånger går på tvären mot mer ”officiell” information. Misstror du information från forskare och myndigheter?

Officiell information är enligt mina slutsatser tilll stor del baserat på propaganda som är skapad för att påverka våra beteendemönster. Det finns ett starkt misstro mot forskare, myndigheter, militär, polis och alla samhällsinstitutioner. Även organisationer som Greenpeace och röda korset är misstrodda. Det betyder inte att vi nödvändigt misstror alla individer i dessa organisationer. De flesta agerar utifrån olika inlärda beteendemönster och kan inte se hur de bidrar till problemet.

I så fall varför?

Det som jag efter nära tio års studier och iakttagelser har kommit fram till är att vi idag har en kontrollmekanism i stora delar av värd. Allt utgår från vad jag kallar härskarmentaliteten. Det är en mentalitet som vi blir lärda i skolan och i samhället. Härskartekniker är huvudsakligen inriktade på att acceptera att några auktoriteter styr över andra och att deras världsbild är den rätta. Härskarmentaliteten består av en rad beteendemönster som att inte ifrågasätta auktoriteter, inte ta ansvar för ens eget arbete, samt att acceptera och stödja förtryck av de som inte följer dessa normer. Om vi sedan följer dessa riktlinjer så blir vi själva framgångsrika och får viktiga positioner. Detta leder ju snart till att alla toppositioner i samhället är tagna av personer som blint följer auktoriteter utan ansvar med egen status som motivation istället för samhället.


Hur ser du själv på begreppet tillit? Hur viktigt är det i ett samhälle att vi litar på varandra, på myndigheter, på offentlig information och så vidare?

Tillit är bra om det är riktat till någonting som är sant, men kan vara högst farligt om det är riktat mot någonting som är falskt. Att ha tillit och att tro på någonting är samma sak och det kan av många anses vara ologiskt att ha tillit och tro. Jag har själv länge haft denna åsikt och sett exempel på religioner mm där anhängare har gett upp livsbesparingar till olika auktoriteter/gurus/präster som utnyttjat dem och skadat dem emotionellt.

Jag har dock även sett att tron kan vara god och att religioner kan föra med sig positiva kvaliteter som glädje och avslappning. Jag har varit intresserad av detta ämne och förstår nu att tro inte är passivt utan att det är en aktiv handling som påverkar mycket mer än många tidigare har trott. I kvantfysik har det nu länge visats att observatören påverkar det den iakttar och placeboeffekten är troligen det mest studerade begrepp som visar utan misstag att vår trosuppfattning påverka våra egna mentala och fysiska hälsa dramatiskt.

Att tro på positiva saker har helt enkelt en positiv effekt. Jag förespråkar numera att man ska tro, men att tro medvetet. Att tänka igenom vilken effekt ens trosuppfattning kan tänkas ha och vara djupt förankrad i vetskapen om att man kan ha fel i sin trosuppfattning. Jag tror gärna på att allt jag gör kommer att ha en positiv effekt på mig och min omgivning. Detta är ju någonting som jag inte kan veta, men som jag inte ser några negativa konsekvenser med.

Vad tänker du om misstro? Finns det något sådant som en sund misstro?

Att misstro någonting som är felaktigt är bra och en viktig del till att förstå och kunna hitta lösningar. Att misstro någonting som är sant leder lätt till problem och i längden ofta till förträngning och dissonans. När vi misstror någon som talar sanning så investerar vi vår tro i det och även om vi blir överbevisade har många svårt att acceptera att de har haft fel. Detta är någonting som utnyttjas kraftigt genom att svartmåla rörelser som sanningsrörelsen och andra grupper som hotar ordningen. Inta bara skapar det en situation där många har fel information utan det gör att folk börjar att dela upp sitt medvetande i olika aspekter för att hantera den motstridiga informationen. Folk får flera olika ”personligheter” där vissa delar kan föra logiska resonemang och se problem i samhället, men så fort som de kommer in i en större grupp så slås deras ”normala” person på och de håller sig till de politiskt korrekta uttrycken.

Själv så tror jag att det är bra att börja med att inte tro på någonting. Detta tillstånd är ju aldrig felaktigt och du an vara söker på att du inte går in på en fals tro. Om du varken vet om det finns en maktelit eller vet att det inte finns någon så kan du inte ha fel. Att tro på någonting som är sant men jobbigt kan ju också ha en negativ verkan. Det är därför som jag gärna ser att folk har en positiv framtidssyn. När vi väljer att tro så ska det vara medvetet och genomtänkt och vi bör vara öppna till att ända trosuppfattning så fort fakta pekar i någon annan riktning.

Är det någonting mer som du vill tillägga?

Jag delar perspektivet att vetenskap och logik leder oss till sanning och förståelse. Problemet som finns idag och som har funnits i all tid är att forskare och akademiker inte är logiska varelser utan känslomässiga som alla andra. Att få kortsiktiga behov möta som att få uppskattning är mycket viktigare än att vara ärliga och göra långsiktiga förbättringar av mänskligheten. På detta sätt så lyfts forskningsresultat och teorier fram på grund av att personen i fråga har blivit en auktoritet på området. Det är helt enkelt inte accepterat att ifrågasätta viktiga människors antaganden av vår värld och på det sättet så stöts alla som inte går med i denna typ av härskarmentalitet ut ur forskningsvärlden, media samt politik och upptäcker att de plötsligt måste kämpa mycket hårdare för att få ihop till brödfödan. Detta är det inte många som klarar av då de baserar mycket av sin person på vad de äter, hur de klär sig och vad de kan ha råd med. De väljer istället att acceptera att de inte kan påverka situationen och följer med strömmen.

Jag har till exempel valt bort en karriär som system-designer där jag redan innan jag gick ut ur skolan hade en hög inkomst. Idag lever jag ett sparsamt liv med min familj med bara små inkomster då jag arbetar med ideella projekt och söker mig ett liv i naturen där jag kan hjälpa till att ta hand om planeten och mänskligheten.

Jag vill slutligen ge dig en länk till vårt senaste projekt som lanserades i dagarna. Besök UniteAwake.com där finns en film som jag har producerat tillsammans med min fru. Filmen heter United Awakening Peace Strategy. Skriv gärna en recension av filmen och skicka länkar till andra som du känner.

Varma Hälsningar
Mikael Cromsjö

8 KOMMENTARER

 1. ”It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fichte laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. But in his day this was an unattainable ideal: what he regarded as the best system in existence produced Karl Marx. In future such failures are not likely to occur where there is dictatorship. Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so.” – Bertrand Russell, The Impact of Science on Society (1952). 😉

  • Varför skulle kapitaliststyrd media, ljugandes i kortsiktigt penningintresse, likt apor som gör konster för bananer, ge reklam till alternativ media? Det enda du kommer råka ut för är sannolikt skrämselpropaganda från ex. EXPO så att ingen vanlig sovande individ vågar läsa och bli vaken. Förvänta dig inget annat! Jag uppmanar istllet till total bojkott av kortsiktig kapitaliststyrd media och att vi som är sanningsökare länkar generöst till varann och rapporterar så genomtänkt och kritiskt vi kan. Då kommer vi snart konkurrera ut ljug-media lätt som en plätt.

 2. Intressant intervju, men det vore bra att veta hur intervjun gick till. Gjordes den per mail och vem intervjuade Michael?

  • Lotten Wiklund tror jag det var. Samma tjej som focuserar sin journalistkarriär på zombies och lajvrollspelare? http://www.dn.se/insidan/vad-skulle-jag-gora-om-familjen-blev-zombier/

   Hade väl varit bättre om hon frågade Stefan Löven eller Reinfeldt om bilderberggruppen är något att ha? Men det ämnet är väl överstruket på deras whiteboard på jobbet. Journalistyrket är inte vad det utger sig för att vara längre. Det lyckliga i sagan är dock att alla verkar förstå det också tillslut…

 3. Tänk själv! Varför skulle kapitaliststyrd media, ljugandes i kortsiktigt
  penningintresse, likt apor som gör konster för bananer, ge reklam till
  alternativ media? Det enda du kommer råka ut för är sannolikt
  skrämselpropaganda från ex. EXPO så att ingen vanlig sovande individ
  vågar läsa och bli vaken. Förvänta dig inget annat! Jag uppmanar istllet
  till total bojkott av kortsiktig kapitaliststyrd media och att vi som
  är sanningsökare länkar generöst till varann och rapporterar så
  genomtänkt och kritiskt vi kan. Då kommer vi snart konkurrera ut
  ljug-media lätt som en plätt.

 4. Jag kan tänka mig att nyanställda på t ex DN lite då och då snubblar in på alternativ media och tänker ”Detta verkar ju intressant – det kan vi ju göra en artikel om.” När artikeln är klar visas den för chefen eller någon högre upp i hierarkin. Då säger chefen: Vi gör inget med detta – lägg ner det. Och så styrs den nyanställde in på den ”rätta vägen” igen.

 5. Love på fejjan skrev: ”Klart att dom inte kan ta in det här i tidningen. Han verkar ju som en helt normal trevlig kille och fantastiskt trovärdig också. Det skulle ju ha gett en jättepositiv bild av Vaken och säkert massvis med ytterligare läsare och så kan man inte ha det i den här världen.”

  Tycker det var ganska klarsynt och rakt på sak, om vad som hade hänt om det publicerats. Dvs visa att alla lönger som media försökt sprida om vaken.se inte stämmer.

  Men massmedia urholkar ju långsamt sin egen trovärdighet ändå. Det värsta för dem i längden är ju det dem gjort mot annan alternaitva nyhetssajter så som vaken.se Tex när dem försökte fabricera det där om att ”judarna ska ta över världen” och sen blev fällda av granskningsnämnden. Tog den lögnen ett plötsligt slut liksom.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here