Mikael Cromsjö från Vaken.se blev intervjuad av Dagens Nyheter inför en artikelserie om konspirationsteorier som publicerades tidigare i år på DN Insidan. Ingenting av intervjun fick dock plats i artikelserien. Fanns det verkligen inte plats, eller passar inte Mikaels idéer in i den bild DN vill ge sina läsare?

Här kommer hela intervjun för Vaken.se:s läsare.

Vad drev dig att starta denna sajt?

Jag har ända sedan jag var liten sett hur vårt samhälle är dysfunktionellt. Människor reagerar ologiskt och känslomässigt på sin omgivning och har i allmänhet många icke fungerande beteendemönster. Samhället i helhet fungerar även det enligt samma principer.

I skolan kunde jag t.ex. se hur de flesta ansåg att det traditionella utbildningssystemet, ”korvstoppning” inte fungerar och att vi behöver mer kreativt uttryck för att lära oss. Trots att detta är en självklarhet och en populär uppfattning så väljer skolan eller det system som de är beroende av att fortsätta i samma spår år in och år ut utan att förändra sig. Jag kunde även observera hur kraftfulla och ofta hårda karaktärer lyckades skapa sig status i skolan och hur många blev utsatta för systematiskt diskriminering utan att skolan adresserade det mer än ytligt. De flesta ansåg att politiker varken var ärliga eller hade kompetens att förbättra situationen. Men trots dessa och många fler uppenbara problem så kom inte de naturliga och självklara lösningarna fram. Människor verkade helt enkelt acceptera de problem som fans och slog sig med lösa ursäkter för att det var som det är. De verkade agera med blind tro på ett system som inte fungerade och inte verkade ha några lösningar att presentera.

Detta kan vi även ses i otaliga andra exempel. Här i Portugal t.ex så ser vi hur all skog har huggits ned och till stor del ersatts med plantage av Eukalyptus. Det blir torrare och torrare på grund av att skogen inte ger svalka åt undervegetationen. Eukalyptus är full med olja och är mycket glupsk på vatten. Brandfaran är oerhört stor och varje år startar tusentals bränder och skadorna är oerhörda. Vi kan alla se problemet, vi kan också se lösningen, men det går fortfarande att tjäna pengar på att plantera ny Eukalyptus. Folk accepterar detta, det är inget man kan göra.

Som ett resultat av denna nedslående förståelse så blandade jag mig inte in i det sociala och politiska spelet mer än nödvändigt. Istället så intresserade jag mig redan i grundskolan för datorer vilket till slut ledde mig till att studera till Magister i datorteknik på Mitthögskolan i Sundsvall med speciellt intresse för Artificiell Intelligens. Jag spenderade 20 år huvudsakligen med andra datorentusiaster vilket resulterade att jag vidareutvecklade mina logiska förmågor och kunde än mer tydligt se skillnaden på rationellt och trosbaserat agerande. Överallt i min omgivning agerade människor ut olika psykologiska beteendemönster som huvudsakligen var rotade i rädslan för att misslyckas och bli utstötta. Jag kunde se att folk led av detta och stressfaktorn hos mina medstudenter var mycket hög även hos de som presterade väl.

Jag kände en längtan efter att förstå hur vi kunde lösa våra problem, speciellt på ett känslomässigt plan. Under denna period av studier och arbete med mitt egna konsultföretag så började jag få upp ett starkt intresse för meditation och praktiserade Zazen som är en japansk meditationsform. Zen är speciell då den inte har någon riktig lära, utan riktar in sig helt på att sitta stilla tills allt löser sig av sig själv. Det passade mig bra då jag inte tycker om att anamma olika trosuppfattningar. Under mina många timmar av just sittande växte längtan till att hjälpa andra att se igenom de felaktiga uppfattningar som begränsade deras potential.

Då, några år efter att jag avslutat mina studier hände någonting som påverkade mig mycket kraftigt. Jag tittade på en dokumentärfilm som beskrev hur en hemlig elit styrde många politiska beslut i bakgrunden och påverkade människor genom olika former av psykologisk krigföring. I denna film förklarades bland annat hur terrorattacken den 11 september 2001 inte kunde ha utförts av bin Laden själv utan att det troligen hade skapats i samarbete med underrättelsetjänsten och militären.

Jag och alla mina vänner som alla av ”teknisk” bakgrund var snabba på att ta upp det logiska resonemang filmer erbjöd och fick plötsligt en viktig bit av pusslet på plats. Inte att denna film nödvändigtvis var helt korrekt, men att många av de iakttagelserna och slutsatserna var logiska och det öppnade upp en helt ny förståelse för oss alla. Inte mer än en vecka senare hade jag startat ett forum på internet för att diskutera denna typ av idéer och leta efter en bredare förståelse av vår situation. Det var födelsen till vaken.se.

Vilken typ av information är det ni tillhandahåller?

Till att börja med så var vaken.se ett forum för diskussion utan några nyheter. Istället så fokuserade jag mig på att skapa en debatt runt politisk korruption i samhället utan att lägga så tydlig fokus på vad jag själv tyckte. Redan tidigt så skapade vi torgmöten där vi delade ut information om vissa grundläggande frågeställningar som vi hade samt erbjöd dokumentärfilmer så att alla kunde skapa sig en egen uppfattning av situationen.

Med tiden så har vaken växt till att vara mer av en alternativ nyhetssida och lägger upp artiklar från olika källor. Det är ett tydligt fokus på samhällskritik och risker med olika saker som mediciner, strålning mm. Att föra fram dessa problem är viktigt, men jag själv är mer inriktad på att ta upp lösningar minst lika mycket. Det har lett mig personligen till att starta Exoteriska Föreningen som i samarbete med vaken.se har lagt ut artiklar och analyser för hur vi kan förändra vår situation.

Hur kvalificerar sig något för att hamna på sajten?

Idag så sköts uppläggningen av nyheter mestadels av en liten grupp med administratörer som på egen bevåg lägger upp nyheter som de tycker passar. Vi har även en beslutandegrupp av fem personer som agerar i konsensus. Om någon av de misstycker till en artikel så åker den ned igen. Vi försöker dock tydligt i vakens egna texter att fokusera på att vi inte vet om materialet är korrekt, utan snarare antar att det är fel på olika sätt. Vi vill helt enkelt att alla ska skapa sin egen uppfattning.

Vilken funktion tycker du att sajten har i samhället?

Enligt min världssyn så är vårt samhälle idag långt mer kontrollerat än var många kan ana. Det betyder att många samhällsinstitutioner är korrumperade och däribland massmedia. Om vi antar att min världsbild är korrekt så är det självklart att vaken.se är av mycket stor vikt. Vaken.se blir en kanal för världens situation som annars inte får komma ut och blir systematiskt censurerade i massmed