Dr. Russell Blaylock, erkänd hjärnkirurg går i denna intervju igenom några av farorna med vaccin och speciellt om den planerade vaccineringen mot svininfluensa.Del 2:

Del 3: