Från försvarsdepartemetet i Storbritannien kommer detta dokument: ”DCDC Global Strategic Trends Programme 2007-2036” (DCDC) betyder Development, Concepts and Doctrine Centre. A.Watt meddelar att i denna analys för 2007-2036 förväntas spontana utbrott av upproriska medborgare de närmaste 30 åren, men varför dessa uppror ska blossa fram är inte tydligt beskrivet. [ PDF ] [ MP3 om GSTP 2007-2036 ]